Vzor zmluvy o zabezpečovacom prevode práva s uznaním dlhu

ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE PRÁVA S UZNANÍM DLHU (§ 553 Občiansky zákonník) Názov firmy:IČO:Adresa:zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [ ], oddiel [ ], vložka [ ], v jej mene konateľ [ ], ako dlžník a prevodca (ďalej len dlžník), na strane jednej, a Názov firmy:IČO:Adresa:zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [ ],… Pokračovať v čítaní Vzor zmluvy o zabezpečovacom prevode práva s uznaním dlhu

Druh vozidla

Poistenie Bratislava | Poistenie Čadca | Poistenie Levice | Poistenie Myjava | Poistenie Topoľčany| Poistenie Brezno | Poistenie Rožňava | Poistenie Senica | Poistenie Komárno | Poistenie Trebišov | Poistenie Zvolen | Poistenie Rimavská Sobota | Poistenie Galanta | Poistenie Stropkov | Poistenie Nitra | Poistenie Krupina | Poistenie Malacky | Poistenie Nitra | Poistenie… Pokračovať v čítaní Druh vozidla

EČV

EČV – evidenčné číslo vozidla (alebo aj štátna poznávacia značka – ŠPZ)  sa prideľuje každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Tabuľku s EČV vydáva okresný dopravný inšpektorát policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie. Idete prihlásiť vozidlo? Nezabudnite si uzavrieť predtým poistku PZP, tu a teraz.

Poistník

Poistník je fyzická (vo veku min. 18 rokov) alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Za právnickú osobu koná zvyčajne štatutárny zástupca (napr. konateľ). Potrebujete zákonnú poistku? Uzavrite PZP online s okamžitou platnosťou.

Asistenčné služby

Motoristi vo väčšine prípadov pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia získavajú aj určitý rozsah asistenčných služieb na území SR, prípadne aj v zahraničí. Na trhu však existuje aj PZP bez asistenčných služieb, resp. PZP s možnosťou pripoistenia asistenčných služieb, prípadne za príplatok môžete získať nadštandardný rozsah asistencie. Väčšina majiteľov vozidiel pri uzatváraní poistenia neprikladá význam rozsahu… Pokračovať v čítaní Asistenčné služby

Poisťovne

Na slovenskom trhu pôsobí viacero poisťovní, v ktorých je možné dojednať povinné zmluvné poistenie. Vďaka neustálemu konkurenčnému boju tak klient môže získať výhodnejšiu cenu zákonnej poistky. Poisťovne pri výpočte ceny poistky zohľadňujú viacero faktorov, preto sa cena poistenia môže líšiť aj v desiatkach eur. Z tohto dôvodu má význam porovnať ceny PZP pre každého motoristu.… Pokračovať v čítaní Poisťovne

Škodová udalosť

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nastane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a nejde o dopravnú nehodu. Čítajte aj: Kedy ide o dopranú nehodu? V prípade škodovej udalosti nie je potrebné volať políciu, ak sa účastníci dohodli na zavinení a spísali tlačivo Záznamu o nehode. Vinník nehody nahlasuje škodu na svojej poisťovni,… Pokračovať v čítaní Škodová udalosť

Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat, rastlinstva, alebo životné prostredie), na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných… Pokračovať v čítaní Dopravná nehoda

Kalkulačka PZP

Poistná kalkulačka PZP vám vypočíta a porovná ceny povinného zmluvného poistenia za okamih, stačí zadať vaše údaje a údaje o motorovom vozidle, následne už len vybrať z ponuky všetkých poisťovní tú najvýhodnejšiu alebo najlacnejšiu poistku pre vaše auto. Vypočítajte si cenu povinného zmluvného poistenia tu a teraz a získajte najvýhodnejšie poistenie pre vaše auto! Automaticky… Pokračovať v čítaní Kalkulačka PZP

Pripoistenia k PZP

Pokiaľ nemáte (zaujem o) havarijné poistenie, no bojíte sa niektorých rizík, zaujímavou alternatívou voči havarijnej poistke je možnosť pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu. Väčšina poisťovní ponúka v rôznom rozsahu určité pripoistenia k PZP, ktoré sú poskytované k poisteniu zadarmo (resp. v cene poistenia) alebo za príplatok. Zo širokej škály ponuky poisťovní si môžete vybrať: poistenie… Pokračovať v čítaní Pripoistenia k PZP