Účel použitia vozidla

Cena zákonnej poistky závisí aj od účelu používania vozidla. Najčastejšie sa stretávame s bežnou prevádzkou, kedy sa vozidlo poisťuje na základné sadzby stanovené poisťovňou. Medzi ďalšie účely použitia, ktoré majú zvyčajne prirážku na poistnom patrí napr. taxi (taxislužba) autoškola autopožičovňa vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí Lacnejšiu sadzbu poistného môžete získať napr. na historické vozidlo.… Pokračovať v čítaní Účel použitia vozidla

Čo ovplyvňuje cenu poistky

Čo ovplyvňuje cenu poistky Cenu poistky ovplyvňuje viacero faktorov, každá poisťovňa stanovuje výšku poistného PZP podľa svojich kritérií, niektoré poisťovne zohľadňujú len základné parametre (ako vek držiteľa vozidla, objem alebo výkon motora), iné podstatne viac parametrov: spôsob použitia vozidla (bežné, taxi, autoškola, autopožičovňa…) právna forma, vek držiteľa objem motora výkon motora okres evidencie vozidla škodovosť… Pokračovať v čítaní Čo ovplyvňuje cenu poistky

Osvedčenie o evidencii

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sú doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Preukazuje sa nimi prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. V praxi sa môžete stretnúť aj s termínom veľký technický preukaz (“papierový” formát) a malý technický preukaz (plastová “kartička”). Idete na prepis, prihlásiť vozidlo na dopravný… Pokračovať v čítaní Osvedčenie o evidencii

Porovnanie PZP online

Vyberte si z ponuky všetkých poisťovní, spolupracujeme a porovnávame produkty od: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. AXA pojišťovna a.s. ČSOB Poisťovňa a.s. Generali Poisťovňa, a.s. Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel Groupama poisťovňa, a.s. Komunálna poisťovňa, a.s Kooperativa poisťovňa, a.s. Union poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wűstenrot Poisťovňa, a.s. Porovnať ceny PZP online tu a… Pokračovať v čítaní Porovnanie PZP online

Nahlásenie poistnej udalosti

Nahlásenie poistnej udalosti V prípade vzniku škodovej udalosti je potrebné škodu oznámiť poisťovni. Poistnú udalosť z PZP hlási (oznamuje) vinník na svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP v zákonom stanovenej lehote (pri škode v SR do 15 dní, pri škode v zahraničí do 30 dní). Rovnako poškodený si uplatňuje nárok na náhradu škody na poisťovni… Pokračovať v čítaní Nahlásenie poistnej udalosti

Ako uhradiť poistku

Poistku je potrebné zaplatiť v lehote stanovenej poistnou zmluvou, resp. poistnými podmienkami. Pokiaľ poistné nezaplatíte včas, poistenie zanikne pre neplatenie poistného, pričom dlžné poistné do zániku poistenia ste povinný uhradiť. V prípade zmluvy dojednanej na diaľku, za ktorú nebolo zaplatené prvé poistné, takéto poistenie ani nevznikne (teda akoby ani neexistovalo) a poisťovňa vám vráti neskoro… Pokračovať v čítaní Ako uhradiť poistku

Zmena poisťovne

Pokiaľ nie ste spokojný s vašou poistkou, máte možnosť zmeniť poisťovňu, je však nutné dodržať niektoré podmienky: je potrebné podať výpoveď ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím, Ak to poistné podmienky ustanovujú, poistenie môžete zrušiť aj: písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov… Pokračovať v čítaní Zmena poisťovne

Poistka na auto

Povinné poistenie, ktoré musí uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla je povinné zmluvné poistenie (PZP), čítajte viac informácií o PZP. PZP kryje škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom inému na živote, zdraví alebo na majetku. Pokiaľ rozmýšlate nad poistením, ktoré v prípade škodovej udalosti poskytne ochranu a finančnú náhradu vám, na výber máte nasledovné druhy poistenia: Havarijné… Pokračovať v čítaní Poistka na auto

Držiteľ vozidla

Držiteľ vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii (technickom preukaze) ako držiteľ osvedčenia. Ako držiteľ vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, môže ňou byť: fyzická osoba staršia ako 15 rokov spôsobilá na právne úkony právnická osoba Ako držiteľ máte povinnosť uzavrieť PZP, uzavrite ho ihneď teraz cez našu online poistnú kalkulačku.

Škodovosť klienta

Na cenu poistky PZP má vplyv škodový priebeh klienta. Klient s bezškodovým priebehom získava od poisťovne bonus, zľavu na poistnom. Pri škodovom klientovi poisťovňa uplatňuje prirážku, malus, teda PZP je pre takéhoto klienta o čosi drahšie. Poisťovne stanovujú ceny poistenia v závislosti od počtu bezškodových rokov a počtu udalostí za rozhodné obdobie. Sú poisťovne, ktoré… Pokračovať v čítaní Škodovosť klienta