Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat, rastlinstva, alebo životné prostredie), na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných… Pokračovať v čítaní Dopravná nehoda

Kalkulačka PZP

Poistná kalkulačka PZP vám vypočíta a porovná ceny povinného zmluvného poistenia za okamih, stačí zadať vaše údaje a údaje o motorovom vozidle, následne už len vybrať z ponuky všetkých poisťovní tú najvýhodnejšiu alebo najlacnejšiu poistku pre vaše auto. Vypočítajte si cenu povinného zmluvného poistenia tu a teraz a získajte najvýhodnejšie poistenie pre vaše auto! Automaticky… Pokračovať v čítaní Kalkulačka PZP

Pripoistenia k PZP

Pokiaľ nemáte (zaujem o) havarijné poistenie, no bojíte sa niektorých rizík, zaujímavou alternatívou voči havarijnej poistke je možnosť pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu. Väčšina poisťovní ponúka v rôznom rozsahu určité pripoistenia k PZP, ktoré sú poskytované k poisteniu zadarmo (resp. v cene poistenia) alebo za príplatok. Zo širokej škály ponuky poisťovní si môžete vybrať: poistenie… Pokračovať v čítaní Pripoistenia k PZP

Výpoveď PZP

Poistenie Bratislava | Poistenie Čadca | Poistenie Levice | Poistenie Myjava | Poistenie Topoľčany| Poistenie Brezno | Poistenie Rožňava | Poistenie Senica | Poistenie Komárno | Poistenie Trebišov | Poistenie Zvolen | Poistenie Rimavská Sobota | Poistenie Galanta | Poistenie Stropkov | Poistenie Nitra | Poistenie Krupina | Poistenie Malacky | Poistenie Nitra | Poistenie… Pokračovať v čítaní Výpoveď PZP

Účel použitia vozidla

Cena zákonnej poistky závisí aj od účelu používania vozidla. Najčastejšie sa stretávame s bežnou prevádzkou, kedy sa vozidlo poisťuje na základné sadzby stanovené poisťovňou. Medzi ďalšie účely použitia, ktoré majú zvyčajne prirážku na poistnom patrí napr. taxi (taxislužba) autoškola autopožičovňa vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí Lacnejšiu sadzbu poistného môžete získať napr. na historické vozidlo.… Pokračovať v čítaní Účel použitia vozidla

Čo ovplyvňuje cenu poistky

Čo ovplyvňuje cenu poistky Cenu poistky ovplyvňuje viacero faktorov, každá poisťovňa stanovuje výšku poistného PZP podľa svojich kritérií, niektoré poisťovne zohľadňujú len základné parametre (ako vek držiteľa vozidla, objem alebo výkon motora), iné podstatne viac parametrov: spôsob použitia vozidla (bežné, taxi, autoškola, autopožičovňa…) právna forma, vek držiteľa objem motora výkon motora okres evidencie vozidla škodovosť… Pokračovať v čítaní Čo ovplyvňuje cenu poistky

Osvedčenie o evidencii

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sú doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Preukazuje sa nimi prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. V praxi sa môžete stretnúť aj s termínom veľký technický preukaz („papierový“ formát) a malý technický preukaz (plastová „kartička“). Idete na prepis, prihlásiť vozidlo na dopravný… Pokračovať v čítaní Osvedčenie o evidencii

Porovnanie PZP online

Vyberte si z ponuky všetkých poisťovní, spolupracujeme a porovnávame produkty od: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. AXA pojišťovna a.s. ČSOB Poisťovňa a.s. Generali Poisťovňa, a.s. Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel Groupama poisťovňa, a.s. Komunálna poisťovňa, a.s Kooperativa poisťovňa, a.s. Union poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wűstenrot Poisťovňa, a.s. Porovnať ceny PZP online tu a… Pokračovať v čítaní Porovnanie PZP online

Nahlásenie poistnej udalosti

Nahlásenie poistnej udalosti V prípade vzniku škodovej udalosti je potrebné škodu oznámiť poisťovni. Poistnú udalosť z PZP hlási (oznamuje) vinník na svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP v zákonom stanovenej lehote (pri škode v SR do 15 dní, pri škode v zahraničí do 30 dní). Rovnako poškodený si uplatňuje nárok na náhradu škody na poisťovni… Pokračovať v čítaní Nahlásenie poistnej udalosti

Ako uhradiť poistku

Poistku je potrebné zaplatiť v lehote stanovenej poistnou zmluvou, resp. poistnými podmienkami. Pokiaľ poistné nezaplatíte včas, poistenie zanikne pre neplatenie poistného, pričom dlžné poistné do zániku poistenia ste povinný uhradiť. V prípade zmluvy dojednanej na diaľku, za ktorú nebolo zaplatené prvé poistné, takéto poistenie ani nevznikne (teda akoby ani neexistovalo) a poisťovňa vám vráti neskoro… Pokračovať v čítaní Ako uhradiť poistku