Zvyšovanie daní a odvodov = vyšší príjem štátneho rozpočtu?

„Poslanci odobrili zavedenie rovnej 19-percentnej dane z príjmu“ znel novinový titulok dňa 29.10.2003. Podnikatelia, zamestnanci aj zamestnávatelia, rovnako účtovníci a daňový poradcovia sa tejto informácií mali naozaj potešiť.  Cieľom tejto zmeny bolo zjednodušenie daňového systému, obmedzenie výnimiek a oslobodení, zníženie nezamestnanosti, zvýšenie počtu investorov a v konečnom dôsledku aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.  S odstupom… Pokračovať v čítaní Zvyšovanie daní a odvodov = vyšší príjem štátneho rozpočtu?

Daňové úniky: legálne a nelegálne

Pravdepodobne každý daňovník pozná termín „optimalizácia daní“. Nepochybne je to krajšie pomenovanie skutočnosti, ktorú by asi väčšina daňovníkov nechcela realizovať, ale nepriamo sú k tomu nútení a nútení dôsledne prispôsobovať svoju činnosť a niekedy aj príjmy tak, aby ich čistý zisk bol maximálny a usporiadanie účtovníctva niekedy „na hrane“. Ak si teda niekto optimalizuje daň,… Pokračovať v čítaní Daňové úniky: legálne a nelegálne

Ako vysielať zamestnancov na prácu do krajín EÚ

Ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve štátu, v ktorom vykonáva činnosti a zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí. Avšak existuje výnimka z tohto pravidla, tzv. inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území SR napriek… Pokračovať v čítaní Ako vysielať zamestnancov na prácu do krajín EÚ

Úspešní autori sú diskriminovaní, ostatní sa tiež neusmievajú

Ak už niekedy bol niekto z vás napríklad vo Viedni v špecializovanom kníhkupectve (ktoré na Slovensku z pochopiteľných dôvodov nemáme), určite od údivu zabudol zavrieť ústa. Ja som takto bola v kníhkupectve špecializovanom na právnickú literatúru. Toľko publikácií je u nás na jednom mieste asi len v knižniciach, pričom väčšina z toho je už neaktuálna.… Pokračovať v čítaní Úspešní autori sú diskriminovaní, ostatní sa tiež neusmievajú

Deti sú luxusom pre rodičov, nevyhnutnosťou pre spoločnosť

Účelom väčšiny manželstiev je založiť si rodinu, mať deti. Takto to príroda vymyslela a našťastie to máme hlboko zakódované v génoch. Keby nie génov, asi by sme už dávno vyhynuli. Časy, keď stačilo dieťa ako-tak vypiplať z plienok a potom už samé behalo po chotári a pomáhalo na statku sú nenávratne preč. Koľko budú mať… Pokračovať v čítaní Deti sú luxusom pre rodičov, nevyhnutnosťou pre spoločnosť

Prečo štát likviduje podnikateľov?

Jednou z najväčších príjmových položiek štátneho rozpočtu sú príjmy od podnikateľov. Platia štátu daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane a rôzne ďalšie dane a poplatky. V neposlednom rade vytvárajú pracovné miesta, v rámci ktorých zamestnanci produkujú ďalšie príjmy štátu vo forme dane zo závislej činnosti a odvodov. Dalo… Pokračovať v čítaní Prečo štát likviduje podnikateľov?

Ochrana nefajčiarov alebo zachránenie fajčiarov?

V médiách je široko diskutovanou témou novela zákona o ochrane nefajčiarov. Novela má najmä sprísniť podmienky, kde je zakázané fajčiť, priniesť nové výstrahy na cigaretových obaloch, ako aj zmenu samotného obalu. Diskusie, čo táto novela prinesie a najmä či vôbec prinesie nejaké výsledky, sú rozporné. Otázkou je, čo by táto novela mala priniesť, čo je… Pokračovať v čítaní Ochrana nefajčiarov alebo zachránenie fajčiarov?

Právna pomoc

Právna pomoc: Právnu pomoc na území SR poskytujú advokáti zapísaní do zoznamu advokátov resp. advokátske spoločenstvá zapísané v zoznamu advokátskych spoločenstiev vedených Slovenskou advokátskou komorou. Právnu pomoc v trestných veciach poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu exoffo advokátov. Bezplatnú právnu pomoc poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Bezplatná právna pomoc:… Pokračovať v čítaní Právna pomoc