Škodovosť klienta

Na cenu poistky PZP má vplyv škodový priebeh klienta. Klient s bezškodovým priebehom získava od poisťovne bonus, zľavu na poistnom. Pri škodovom klientovi poisťovňa uplatňuje prirážku, malus, teda PZP je pre takéhoto klienta o čosi drahšie. Poisťovne stanovujú ceny poistenia v závislosti od počtu bezškodových rokov a počtu udalostí za rozhodné obdobie. Sú poisťovne, ktoré… Pokračovať v čítaní Škodovosť klienta

Predmet (obsah) poistenia

Predmet (obsah) poistenia Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských, úrazových a dôchodkových dávok; škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, nákladov… Pokračovať v čítaní Predmet (obsah) poistenia

Kontakt

MERKURY BROKER, s.r.o. Letná 40 040 01 Košice IČO: 36328910 Infolinka (9,00 – 15,00 hod.): 0909 10 67 03 E-mail: poistenie@merkurybroker.sk Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok. Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Rozumiem © Copyright 2008 – 2021 Merkury Broker | designed by… Pokračovať v čítaní Kontakt

Záznam o nehode

taktiež Správa o nehode, je tlačivo, ktoré obdržíte od svojej poisťovne a použijete ho na zdokumentovanie škodovej udalosti, ktorá nastane na vašom motorovom vozidle. Toto tlačivo je nutné mať vo vozidle. Účastníci škodovej udalosti, resp. dopravnej nehody, majú povinnosť vypísať Záznam o nehode (jednu sadu), v ktorej zdokumentujú všetky potrebné informácie o mieste, čase, okolnostiach… Pokračovať v čítaní Záznam o nehode

Nezaplatenie poistného

V prípade nezaplatenia poistného za PZP vám poistenie zanikne, zvyčajne uplynutím jedného mesiaca od jeho splatnosti. Pokiaľ nezaplatíte poistné v stanovenej lehote pri návrhu poistnej zmluvy dojednaného na diaľku, takéto poistenie ani nevznikne. Niektoré poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach ustanovené, že keď sa poistné platí v splátkach (štvrťročne, polročne), poistenie zaniká pre nezaplatenie poistného… Pokračovať v čítaní Nezaplatenie poistného

Územná platnosť

Poistenie platí na území všetkých členských štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte. Ak spôsobíte škodu pri návšteve ľubovoľného členského štátu Systému zelenej karty, príslušná kancelária poisťovateľov v štáte nehody nahradí za vás túto škodu a následne požiada Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o náhradu toho, čo plnila za vás. >>> Uzavrieť najvýhodnejšie PZP online

Biela karta

je doklad (potvrdenie) o uzavretí povinného zmluvného poistenia, ktorým sa preukazuje vodič motorového vozidla pri cestnej kontrole na území Slovenskej republiky, alebo držiteľ pri registrácii (prepise) vozidla na dopravnom inšpektoráte (oddelení evidencie vozidiel). Pozor! bez bielej karty nemôžete urobiť prepis (registráciu) vozidla v prípade cestnej kontroly na výzvu príslušníka policajného zboru a nepredloženia bielej karty… Pokračovať v čítaní Biela karta

Zelená karta

povinnezmluvnepoistenie1.sk Poistenie Bratislava | Poistenie Čadca | Poistenie Levice | Poistenie Myjava | Poistenie Topoľčany| Poistenie Brezno | Poistenie Rožňava | Poistenie Senica | Poistenie Komárno | Poistenie Trebišov | Poistenie Zvolen | Poistenie Rimavská Sobota | Poistenie Galanta | Poistenie Stropkov | Poistenie Nitra | Poistenie Krupina | Poistenie Malacky | Poistenie Nitra |… Pokračovať v čítaní Zelená karta

Systémy a stratégie ruliet: Double Neighbours

V rubrike venovanej ruletovým systémom a stratégiám sa dnes budeme venovať nie veľmi známemu systému Double Neighbours. Tento systém je založený na opakovaní sa čísiel. Je to svojrázny systém, ktorého podstata je založená na opakovaní čísiel. Hra sa začína tak, že sa počká jeden spin a následne sa vsadí 1 žetón na to číslo, ktoré padlo. Zároveň sa… Pokračovať v čítaní Systémy a stratégie ruliet: Double Neighbours

Lotos a hra Frog Princess

Frog Princess je 5-valcová videohra s 21 variabilnými výhernými líniami. Celková stávka je počítaná ako vklad na líniu x počet línií. Najvyššia možná výhra v základnej hre je až 4500-násobok minimálnej stávky. Súčasťou hry je taktiež Bonusová hra. Výhra zo základnej hry môže byť zdvojnásobená 5x v hre Riziko. Bonusová hra Bonusová hra sa aktivuje, ak… Pokračovať v čítaní Lotos a hra Frog Princess