Plus alebo mínus v štátnej pokladnici?

Mnoho rokov fungujúci inštitút odkladu daňového priznania sa rozhodla vláda zmeniť novelou zákona o dani z príjmov z decembra 2013. Došlo k výraznému obmedzeniu možnosti jeho využitia. Daňovníci doposiaľ využívali tento inštitút z rôznych dôvodov. Z časových dôvodov ho radi využívali aj účtovníci či daňový poradcovia. Odkladom získali čas na kvalitné spracovanie všetkých materiálov potrebných… Pokračovať v čítaní Plus alebo mínus v štátnej pokladnici?

Verejné obstarávanie je dierou samé o sebe

Po rozsiahlych diskusiách o novele Zákonníka práce, novele zákona o advokácií sa na verejnosť v ostatnom období dostáva aj tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní Samotný zákon o verejnom obstarávaní ako aj jednotlivé vyhlásené verejné obstarávania sú tak ťažko čitateľné, že len málokto sa „pustí do toho“ – samozrejme,… Pokračovať v čítaní Verejné obstarávanie je dierou samé o sebe

Zvyšovanie daní a odvodov = vyšší príjem štátneho rozpočtu?

„Poslanci odobrili zavedenie rovnej 19-percentnej dane z príjmu“ znel novinový titulok dňa 29.10.2003. Podnikatelia, zamestnanci aj zamestnávatelia, rovnako účtovníci a daňový poradcovia sa tejto informácií mali naozaj potešiť.  Cieľom tejto zmeny bolo zjednodušenie daňového systému, obmedzenie výnimiek a oslobodení, zníženie nezamestnanosti, zvýšenie počtu investorov a v konečnom dôsledku aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.  S odstupom… Pokračovať v čítaní Zvyšovanie daní a odvodov = vyšší príjem štátneho rozpočtu?

Daňové úniky: legálne a nelegálne

Pravdepodobne každý daňovník pozná termín optimalizácia daní. Nepochybne je to krajšie pomenovanie skutočnosti, ktorú by asi väčšina daňovníkov nechcela realizovať. Avšak sú k tomu nepriamo nútení. A taktiež sú nútení dôsledne prispôsobovať svoju činnosť a niekedy aj príjmy tak, aby ich čistý zisk bol maximálny a usporiadanie účtovníctva niekedy „na hrane“. Ak si teda niekto… Pokračovať v čítaní Daňové úniky: legálne a nelegálne

Ako vysielať zamestnancov na prácu do krajín EÚ

Ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve štátu, v ktorom vykonáva činnosti. A zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí. Avšak existuje výnimka z tohto pravidla, tzv. inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území SR napriek… Pokračovať v čítaní Ako vysielať zamestnancov na prácu do krajín EÚ

Úspešní autori sú diskriminovaní, ostatní sa tiež neusmievajú

Ak už niekedy bol niekto z vás napríklad vo Viedni v špecializovanom kníhkupectve, určite od údivu zabudol zavrieť ústa. Ja som takto bola v kníhkupectve špecializovanom na právnickú literatúru. Toľko publikácií je u nás na jednom mieste asi len v knižniciach, pričom väčšina z toho je už neaktuálna. V slovenskom kníhkupectve sa vám síce podarí… Pokračovať v čítaní Úspešní autori sú diskriminovaní, ostatní sa tiež neusmievajú

Deti sú luxusom pre rodičov, nevyhnutnosťou pre spoločnosť

Účelom väčšiny manželstiev je založiť si rodinu, mať deti. Takto to príroda vymyslela a našťastie to máme hlboko zakódované v génoch. Keby nie génov, asi by sme už dávno vyhynuli. Časy, keď stačilo dieťa ako-tak vypiplať z plienok, a potom už samé behalo po chotári a pomáhalo na statku, sú nenávratne preč. Koľko budú mať… Pokračovať v čítaní Deti sú luxusom pre rodičov, nevyhnutnosťou pre spoločnosť

Prečo štát likviduje podnikateľov?

Jednou z najväčších príjmových položiek štátneho rozpočtu sú príjmy od podnikateľov. Platia štátu daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane a rôzne ďalšie dane a poplatky. V neposlednom rade vytvárajú pracovné miesta, v rámci ktorých zamestnanci produkujú ďalšie príjmy štátu vo forme dane zo závislej činnosti a odvodov. Dalo… Pokračovať v čítaní Prečo štát likviduje podnikateľov?

Právna pomoc

Právna pomoc Právnu pomoc na území SR poskytujú advokáti zapísaní do zoznamu advokátov. Respektívne advokátske spoločenstvá zapísané v zoznamu advokátskych spoločenstiev vedených Slovenskou advokátskou komorou. Právnu pomoc v trestných veciach poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu exoffo advokátov. Bezplatnú právnu pomoc poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Bezplatná právna pomoc… Pokračovať v čítaní Právna pomoc