Aerolinky umelo navyšujú dĺžku letu. Chcú sa vyhnúť omeškaniu

Aerolinky začali umelo navyšovať dĺžku svojich letov, aby mohli tvrdiť, že lietajú na čas, aj keď majú omeškanie. Nový trik odhalila štúdia, porovnávajúca dĺžku letov dnes a v minulosti a porovnávajúca časy jednotlivých dopravcov. Vplyv má ale i hustá premávka alebo vzdialenejší ranvej.

Omeškanie letu je pre aerolinky vždy nepríjemnou záležitosťou, či už sú nútené kvôli nemu vyplácať odškodnenie, ktoré sa pohybuje medzi 250 – 600 € na osobu, alebo im spôsobuje zlú povesť. Nie je preto divu, že sa im spoločnosti snažia predchádzať. Stále častejšie ale volia cestu umelého predlžovania dĺžky letu, aj keď ten trvá v skutočnosti stále rovnako dlho.

Ako štúdia britské spoločnosti OAG dokázala, letecké spoločnosti umelo navyšujú dobu niektorých letov, aby sa vošli do intervalu, ktorý je ešte možné označiť za včasný prílet, aj keď reálne priletí s omeškaním. Za takýto interval je všeobecne považovaných pätnásť minút od príletu, uvedeného v letovom poriadku.

Pri porovnaní dĺžky letu medzi destináciami dnes a pred niekoľkými rokmi sa ukázalo, že niektoré trasy zaberú aerolinkám viac času. Lietadla pritom lietajú stále rovnakou rýchlosťou. Rozdiely sú vidieť i na rovnakých trasách pri rôznych dopravcoch, ktorí ale lietajú rovnakými strojmi,‟ píšu autori štúdie.

Zjavne sa tak jedná o nový spôsob, ako sa aerolinky snažia zlepšiť svoj image i v prípade, že budú stále lietať s omeškaním. Cestujúci takýto trik naviac prakticky nemajú šancu odhaliť a aj keby ho odhalili, nič proti nemu nezmôžu.

Autori štúdie nič menej zároveň upozorňujú, že dôvod pre predlžovanie dĺžky letu môže byť viac. Napríklad hustota premávky vo vzduchu sa napríklad stále zväčšuje a podobne ako na cestách môže dobu prepravy ovplyvňovať, taktiež nové letiská majú ranveje a terminály od seba omnoho viac vzdialené, než bolo obvyklé v minulosti.