Kontakt

Cieľom je zaistiť pre spotrebiteľov možnosť porovnania. Používateľ má možnosť porovnať. Finálnu ponuku sa používateľ dozvie po vyplnení online formulára.