Prečo štát likviduje podnikateľov?

Jednou z najväčších príjmových položiek štátneho rozpočtu sú príjmy od podnikateľov. Platia štátu daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane a rôzne ďalšie dane a poplatky. V neposlednom rade vytvárajú pracovné miesta, v rámci ktorých zamestnanci produkujú ďalšie príjmy štátu vo forme dane zo závislej činnosti a odvodov. Dalo… Pokračovať v čítaní Prečo štát likviduje podnikateľov?

Ochrana nefajčiarov alebo zachránenie fajčiarov?

V médiách je široko diskutovanou témou novela zákona o ochrane nefajčiarov. Čo je úlohou novely? Novela má najmä sprísniť podmienky, kde je zakázané fajčiť, priniesť nové výstrahy na cigaretových obaloch, ako aj zmenu samotného obalu. Diskusie, čo táto novela prinesie a najmä či vôbec prinesie nejaké výsledky, sú rozporné. Otázkou je, čo by táto novela… Pokračovať v čítaní Ochrana nefajčiarov alebo zachránenie fajčiarov?

Publikované
Kategorizované ako Magazín