Štedrá karta SLSP – k čomu je, výhody a nevýhody

Mnohí využívajú pri nákupoch kreditnú kartu. Ide o istú formu úveru, ktorí klienti môžu využívať do vopred stanoveného limitu. Jednou z takých je aj Štedrá karta od Slovenskej sporiteľne. Na čo ju môžu ľudia využívať a aké sú výhody a nevýhody Štedrej karty SLSP?

Kreditná karta je platobný nástroj, ktorý umožňuje držiteľovi požičať si peniaze od vydavateľa karty na nákupy a platby a neskôr ich splatiť. Je to typ plastovej karty, ktorá je zvyčajne vydaná bankou alebo inou finančnou inštitúciou.

Kreditné karty ponúkajú rôzne výhody, ako napríklad možnosť získavať odmenu v podobe vernostných bodov alebo cashbacku, poisťovacie krytie, zvýšenú bezpečnosť pri nákupoch online a možnosť financovať väčšie nákupy na splátky.

Tento typ úveru nájdeme vo väčšine slovenských bánk. Pozrieme sa na to, ako vyzerá kreditná karta SLSP, čo všetko s ňou klient získa, ale aj aké sú jej nevýhody.

Štedrá karta SLSP

Klient založením kreditného účtu získa klasickú bezkontaktnú embosovanú kartu. Financie sa mu na ňu pripočítajú ihneď po schválení, čiže ide o veľmi jednoduchý a rýchly prístup k peňažným prostriedkom.

Zároveň, klient nemusí čakať, kým mu kartu zhotovia a odovzdajú. Svoj limit môže začať čerpať ihneď prostredníctvom online platieb. Limit karty aj spôsob splácania si môže človek nastaviť sám, podľa vlastných preferencií a schopnosti splácať.

Človek pri tom nemusí mať založený osobný účet v Slovenskej sporiteľni, Štedrú kartu SLSP môže získať aj keď má účet v inej inštitúcii. Stačí mu splniť základné podmienky:

 • vek 18 rokov
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu (príp. daňové priznanie)
 • dobré úverové skóre

Okrem toho klientovi nesmie v tom čase prebiehať súdne, právne alebo iné konanie v súvislosti so zabezpečením. Nesmie byť naňho vyhlásený konkurz, resp. jeho majetok a nemešká so splácaním pohľadávky v inej finančnej inštitúcii.

Na čo možno použiť kreditnú kartu SLSP

Kreditnú kartu možno využívať na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Využiť ju môže na čokoľvek, je určená na bežné nákupy s denným limitom až do výšky úverového limitu. Nakupovať tak môžete aj prostredníctvom portálu Tipli.sk, ktorý ponúka zľavy do viac ako 800 slovenských e-shopov.

Úverový rámec sa pohybuje od 300 € do 3 000 €, ktoré využije pri platbách kartou v kamennom obchode cez terminál či pri nákupoch na internete. Klient si môže zo svojho účtu vyberať peniaze cez bankomat alebo dobiť kredit u svojho operátora.

Kreditná karta SLSP má rovnaké podmienky používania, ako klasická debetná karta. Pri platbách na internete bude vyžadovať tzv. mToken, čo je autentifikácia prostredníctvom aplikácie, ktorú musí osoba potvrdiť. Samozrejme, aj táto karta si vyžaduje svoj jedinečný PIN kód.

Čo sa týka splácania, minimálna splátka je 15 € a najvyššia 150 € mesačne. V ponuke je aj ekokarta, ktorej dizajn si vie klient prispôsobiť sám na stránkach Slovenskej sporiteľne.

Výhody SLSP kreditnej karty

S týmto produktom sa spája hneď niekoľko výhod. Ide o produkt, ku ktorému sa viaže viacero zliav, ktoré môže klient využívať, ak plní všetky potrebné podmienky.

K Štedrej karte SLSP patrí aj pravidelný mesačný poplatok. Ak však osoba využije aspoň 30 % mesačne z úverového rámca od 2 000 €, tieto poplatky mu odpustia a vedenie bude mať zadarmo.

Klient môže využívať aj vernostný program Moneyback, musí však pri tom mať stiahnutú aplikáciu banky v telefóne. Platí však len v určitých obchodoch, ktorých zoznam zverejňuje Slovenská sporiteľňa na svojich stránkach. Odmena sa však môže vyštverať až na 10 %.

Napríklad, ak osoba nakúpi na vybraných čerpacích staniciach, z celkovej sumy, ktorú tam zaplatiť, sa mu vrátia 3 %. Stačí, ak pri platení aktivuje službu Moneyback. Odmeny sa vracajú na účet každý mesiac. Ak však klient využil zľavový kód, zľavu získa ihneď.

Ďalšou výhodou je 10 dňové poistenie na zakúpený tovar. Poistenie sa vzťahuje na zničenie, poškodenie a krádež. Zahŕňa náklady na opravu tovaru a na náhradu škody, pričom SLSP zverejňuje zoznam produktov, na ktoré sa toto poistenie vzťahuje.

Jednou zo služieb je aj Šikovný nákup, kedy klient získa peniaze zo Štedrej karty SLSP na bežný účet. Ide o pokrytie plánovaných výdavkov, ako je:

 • zaplatené poistné
 • záloha na dovolenku
 • úhrady za školu
 • zdravotné výdavky

Napríklad: Osoba zaplatila tovar alebo službu z bežného účtu, no tieto peniaze potrebuje na niečo iné. Po telefonickom kontakte sa klient dohodne na sume, ktorú mu prepíšu z kreditnej karty na bežný účet (maximálne vo výške zostatku na kreditnej karte). Banka bude neskôr tento prevod účtovať na kreditnej karte po desatinách.

Nevýhody Štedrej karty

Tak, ako s každým bankovým aj nebankovým úverom, aj s kreditnou kartou SLSP sa spájajú nevýhody. Jednou z prvých nevýhod Štedrej karty je pravidelný poplatok 0,50 až 2 eurá mesačne. To znamená, že človek môže za službu zaplatiť ročne aj 24 €.

Čo sa týka úroku, veľmi záleží od úverového limitu a spôsobu, akým klient peniaze využíva. Čím vyššia suma, tým nižšia je úroková sadzba. Začína na 16,5 % a vyštverať sa môže až na 44 %. Napríklad: Osoba z kreditnej karty využila 900 € a preto zaplatí na úrokoch 28 % z celkovej sumy. Ak by využila iba 16 €, na úrokoch zaplatí približne 44 % z celkovej sumy.

Jednou z nevýhod Štedrej karty je aj tzv. poplatok za komfort. Ten banka stiahne z účtu v prípade, ak klient nezašle minimálnu splátku do stanoveného obdobia. V Slovenskej sporiteľni je to zvyčajne do 20. dňa mesiaca.

Ľudia majú s kreditnou kartou SLSP rôzne skúsenosti. Pri nesprávnom alebo nevedomom využívaní karty neskôr doplatili na spomínané vysoké úroky aj dodatočné poplatky. Spokojní sú najmä tí, ktorí využívali tento druh platby v zahraničí alebo pri kúpe dovolenky.

Vždy je však dôležité používať kreditnú kartu zodpovedne a splácať úver včas, aby sa zabránilo nadmernému zadlženiu a negatívnym finančným dôsledkom.

Ako aktivovať kartu SLSP

Klient v prvom rade na aktiváciu karty potrebuje prístup k internetu. Aktivuje sa totiž prostredníctvom internetbankingu alebo ich mobilnej aplikácie. Pre tých, ktorí tieto služby využívať nevedia, existuje pomoc v klientskom centre, kde im pomôže pracovník pobočky.

Pokiaľ ide o obnovenú alebo náhradnú kartu, stačí ju aktivovať prvým nákupom, pri ktorom zadá PIN kód. Ak však dostal kartu s novým PIN kódom, musí ju aktivovať tak, ako úplne novú. Kroky k tomu, ako aktivovať kartu SLSP, sú jednoduché a dostupné pre tých, ktorí poznajú aspoň základy práce s internetom alebo telefónom.

Banka doručuje kreditnú kartu len na adresu v Slovenskej republike, uvedenú v Zmluve o kreditnej karte. Nemusí to byť len adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa. Zašlú ju jednoducho kdekoľvek v rámci Slovenska. Klient okrem karty obdrží aj PIN kód, zväčša do 10 dní od prijatia návrhu na uzavretie zmluvy.

Podrobné informácie, ako aktivovať kartu SLSP, ako ju doručujú a aj ako riešiť problémy s tým spojené uvádza SLSP na svojich stránkach.

Zrušenie Štedrej karty SLSP

K zrušeniu Štedrej karty SLSP sa klient dostane už bežným postupom, a to ukončením Zmluvy o kreditnej karte. Človek môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac od prvého dňa kalendárneho mesiaca (po mesiaci, kedy bola zmluva vypovedaná).

Čo sa stane, ak na kreditnej karte ešte ostali financie? Banka zašle zostatok na účet klienta zväčša do jedného mesiaca, samozrejme, ak splatil všetky pohľadávky, ktoré od neho vyžadovala.

Pokiaľ ide o úmrtie človeka, banka kartu zruší ku dňu, kedy sa dôveryhodným spôsobom dozvie o úmrtí držiteľa. K tomuto dňu sa pohľadávka banky stáva splatnou. Bežné zrušenie Štedrej karty SLSP sa dá vykonať na pobočke aj cez internetbanking.

Číslo platobnej karty

Číslo platobnej karty je unikátne číslo priradené kreditnej alebo debetnej karte, ktoré sa skladá z rôznych častí a obsahuje informácie o vydavateľovi karty a samotnej karte:

 • identifikačné číslo vydavateľa: Prvé číslice čísla karty identifikujú vydavateľa karty.
 • číslo účtu: Ďalšie číslice reprezentujú číslo účtu priradené karte. Sú jedinečné pre každú kartu a umožňujú identifikáciu konkrétneho účtu.
 • kontrolný súčet: Posledná časť čísla karty je kontrolný súčet, ktorý sa používa na overenie správnosti zadaného čísla karty. Tento súčet sa vypočíta pomocou špeciálneho algoritmu, ktorý sa nazýva Luhnov algoritmus. Kontrolný súčet zaručuje, že číslo karty je správne a minimalizuje riziko chybného zadania alebo podvodu.

Číslo platobnej karty je dôležitým identifikačným prvkom pri vykonávaní platobných transakcií. Slúži na jednoznačnú identifikáciu karty a pripojenie k správnemu účtu. Pri platbe je číslo karty spolu s dátumom platnosti a bezpečnostným kódom použité na overenie a autorizáciu platby.

Je dôležité chrániť číslo platobnej karty z dôvodu bezpečnosti a minimalizácie rizika podvodu. Keďže číslo karty je kľúčovou informáciou pre uskutočnenie platby, odhalenie tohto čísla neoprávnenej osobe by mohlo viesť k neoprávnenému použitiu karty a finančným stratám. Preto je dôležité dodržiavať nasledujúce opatrenia na jeho ochranu:

 • človek nikdy nezverejňuje svoje číslo platobnej karty verejne alebo nezabezpečeným spôsobom
 • neposiela číslo karty e-mailom ani ho nezadáva na nezabezpečených webových stránkach
 • vyhne sa poskytovaniu čísla karty telefonicky osobám, ktoré nemožno považovať za spoľahlivé
 • sleduje výpisy z účtu a informuje svoju banku o akýchkoľvek podozrivých alebo neautorizovaných transakciách
 • používa bezpečné a overené webové stránky a platobné brány pri online nákupoch

Dodržiavanie týchto opatrení pomáha chrániť číslo platobnej karty a zabraňuje potenciálnym rizikám zneužitia alebo podvodu.

TIP: Slovenská sporiteľňa ponúka, okrem iného aj špeciálny transparentný účet, ktorý je určený pre každého, kto chce mať svoje finančné transakcie sprístupnené verejnosti.