Ak let mešká kvôli technickej poruche, tak má cestujúci nárok na odškodnenie až 600 €

K meškaniu letov dochádza neustále. Niekedy let mešká len pár minút, inokedy však mešká dlho, aj niekoľko desiatok hodín. Pokiaľ nastane druhá spomínaná situácia, môže mať cestujúci za vzniknuté nepríjemnosti nárok na odškodnenie v stovkách eur.

Nárok na finančnú kompenzáciu však cestujúcemu pri dlhom meškaní nevzniká automaticky. Let musí meškať z určitého dôvodu, ktorý nespadá pod tzv. mimoriadne okolnosti. Pokiaľ ale let mešká kvôli technickej poruche lietadla, nárok na odškodnenie cestujúcemu vzniká.

Technická porucha

Za technickú poruchu na lietadle môže byť považovaná napríklad nie len porucha motora, ale aj také prasknuté okienko, problém s dverami či nefungujú kúrenie. Pokiaľ je kvôli takejto poruche štart lietadla odložený o niekoľko hodín, cestujúci má nárok na odškodnenie.

Prečo by mala letecká spoločnosť odškodnenie vyplácať?

Povinnosť vyplatiť cestujúceho, ktorému let meškal viac ako 3 hodiny a toto meškanie bolo spôsobené technickou poruchou lietadla, vyplýva z nariadenia EU, ktoré sa zaoberá kompenzáciami pri komplikáciách v leteckej doprave a platí na celom území Európskej únie a niekoľkých ďalších pridružených štátov.

Z nariadenia vyplýva, že letecké spoločnosti by mali byť zodpovedné za stav svojich lietadiel. Lietadlo, ktoré by mohlo mať poruchy by sa v prevádzke objaviť ani nemalo.

Pozor na mimoriadnu technickú poruchu

Dopravcovia sa častokrát vyhovárajú, že ku meškaniu letu došlo kvôli mimoriadnej technickej poruche, ktorú nemohli ovplyvniť, a ktorá teda podľa nich patrí medzi mimoriadne okolnosti, a z toho dôvodu nie sú povinní odškodnenie vyplatiť.

Cestujúci by si však mali dať na tento argument mimoriadnej technickej poruchy pozor. Vo väčšine prípadov sa totiž jedná iba o výhovorku leteckej spoločnosti. Za mimoriadnu technickú poruchu je totiž možné považovať iba poruchu, ktorá postihla celú flotilu lietadiel a k pochybeniu došlo už u výrobcu lietadiel, a nie u leteckej spoločnosti.

Čo sú to mimoriadne okolnosti?

Zmienené nariadenie EU berie v úvahu aj mimoriadne okolnosti, ktoré nemohli letecké spoločnosti ovplyvniť, a v ktorých dôsledku došlo k meškaniu letu. Jedná sa najmä o nepriazeň počasia, štrajk zamestnancov letiska a nepokoje v cieľovej destinácii. V týchto prípadoch sa letecká spoločnosť môže zbaviť povinnosti vyplatiť odškodnenie.

Ďalšie dôvody k nároku na odškodnenie

Technická porucha na lietadle nie je jediným dôvodom, kedy letecké spoločnosti musia vyplácať odškodnenie za meškanie letu. Medzi ďalšie sa radí:

 • nedostatok personálu dopravcu
 • štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti
 • chýbajúce lietadlo
 • neskorý prílet lietadla
 • opitý člen posádky
 • a ďalšie …

Splnenie podmienok

Aby však nárok na odškodnenie pri meškaní kvôli technickej poruche cestujúcemu vznikol, musia byť splnené ďalšie dve podmienky

 • let musí meškať 3 hodiny alebo viac
 • let musí byť operovaný európskym dopravcom, či problém meškania musí vzniknúť na území Európy.

Výška odškodnenia za meškajúci let

Koľko za meškajúci let získate sa neodvíja od dĺžky meškania, ale od vzdialenosti akú lietadlo uletelo.

 • Pri lete dlhom do 1 500 km má cestujúci nárok na 250 €,
 • pri lete v rozmedzí 1 500 km až 3 500 km vzniká nárok na 400 €,
 • a pokiaľ je let dlhý viac ako 3 500 km, vzniká nárok na 600 €.

Výnimka je akurát pri letoch v rámci Európy, kedy najvyššia kompenzácia môže byť 400 €.