Aká je motivácia študovať na MBA?

writing-336370_1920-1024x683-5753946

Počuli ste už o štúdiu v odbore Master of business administration (MBA)? Ak nie, tak ide o čoraz rozšírenejší druh postgraduálneho štúdia pre motivovaných mladých ľudí, ktorým skrátka nestačí klasické univerzitné vzdelanie.

Je ponúkané predovšetkým súkromnými vzdelávacími inštitúciami a inšpirované príkladmi predovšetkým zo západnej Európy.

Výborné je, že MBA sa zo západu rozšírilo aj ku nám a mnohí mladí ľudia tak môžu naberať nové vedomosti aj nad už doteraz dosiahnuté vzdelanie na univerzite, respektíve vysokej škole.

Je to rozhodne pozitívne aj pre zamestnávateľov, ktorí takto motivujú svojich pracovníkov  a môžu im vhodne finančne prispievať na ich pokračujúce štúdiá.

Ide totiž o to, že aj samotné firmy sú radi, keď sa ich zamestnanci vzdelávajú a posúvajú sa tak osobnostne i profesijne niekam dopredu. Či už sú to rôzne kurzy či školenia, alebo práve takéto postgraduálne štúdiá.

Pozitívne je, že MBA štúdium nie je denné, ide o dištančné štúdium predovšetkým po víkendoch, preto odpadajú nejaké časové kolízie s prácou a podobne.

Pre záujemcov je určite atraktívne to, že firmy dokážu zabezpečiť financovanie štúdia MBA pre svojich zamestnancov, pravda, očakávajú pri tom aj určitú návratnosť vo forme toho, že pracovník ostane vo firme určité obdobie a získané vedomosti bude využívať v jej prospech.

Pre mladých ľudí ide skutočne o populárnu formu vzdelania, nakoľko umne kombinuje teóriu s praxou, ktorá práve na klasickej univerzite často chýba. V súčasnosti navyše môžete študovať MBA aj on-line, keď sa zúčastňujete interaktívnych seminárov a dokonca vôbec nemusíte chodiť do školy či na prednášky.

Veríme, že MBA bude ďalším pozitívnym krokom vo vašej rozvíjajúcej sa kariére! Už mnohým mladým zamestnancom sa MBA osvedčilo, keď zvýšilo ich vedomosti, kvalifikáciu i reputáciu.