Aké lehoty platia v leteckej doprave?

V prípade meškania či zrušenia letu, straty alebo poškodenia batožín a ďalších nepríjemností spojených s leteckou prepravou máte vo veľa prípadoch nárok na odškodnenie. Musíte však dodržať lehoty, ktoré sú pri jednotlivých nárokoch stanovené.

Problémy s letom

  • Nárok na odškodnenie (250 – 600 €) má cestujúci, pokiaľ bol jeho let omeškaný o viac než tri hodiny, bol úplne zrušený, presmerovaný na iné letisko či pokiaľ mu nebolo umožnené nastúpiť na palubu lietadla.
  • Na vymáhanie odškodného za meškajúci či zrušený let máte dva roky. Do tejto lehoty musíte podať žalobu k súdu, v opačnom prípade môže protistrana namietať premlčanie nároku.
  • Výnimku tvoria situácie, ktorým dopravca nemôže zabrániť, typicky teda nepriaznivé počasie či stávka letiskového personálu, ktoré spôsobujú dlhé meškania.

Problémy s batožinou

Podobne vzniká nárok na odškodné tiež za meškajúcu či poškodenú batožinu. K uplatneniu nároku ale musíte dodržať patričné lehoty:

  • Do 7 dní od prevzatia musíte písomne u dopravcu reklamovať poškodenú batožinu.
  • Meškajúcu batožinu musíte reklamovať taktiež písomne, avšak máte na reklamáciu čas až 21 dní. Lehota sa v tomto prípade počíta odo dňa jeho omeškaného doručenia.
  • Pokiaľ vám dopravca batožinu nedoručí do 21 dní, je automaticky považovaná za stratenú a je možné za ňu požadovať náhradu.
  • Nárok na odškodné za stratenú batožinu musíte uplatniť najneskôr do dvoch rokov.

„Za stranenú alebo poškodenú batožinu je možné získať až 1 350 eur. Výška odškodnenia závisí od toho, čo ste v batožine skutočne prevážali a či ste schopný hodnotu batožiny dokázať,“ vysvetľuje právnik Petr Novák.

Právnik odporúča zakladať si účtenky od zakúpených vecí, poprípade batožinu pred odjazdom nafotiť.

Zníženie prepravnej triedy

Podobne vzniká nárok na odškodné tiež za zníženie prepravnej triedy.

Pokiaľ vám bola znížená prepravná trieda, môžete získať podľa dĺžky trasy 30 až 75 % z ceny letenky. Podľa dĺžky trasy sa vypočítava tiež odškodnenie za zrušený let a odoprenie nástupu na palubu.