Ako na nepreplatené faktúry

Hromadia sa Vám faktúry po splatnosti, a zákazníci a odberatelia nie a nie zaplatiť? Tento problém má mnoho živnostníkov a firiem a často im neostane nič iné, než faktúry stornovať alebo započať súdny spor. Než prikročíte k týmto krokom, vyskúšajte pár našich tipov, ako na nepreplatené faktúry. Trebárs konečne dostanete peniaze za Vaše výrobky či služby.

Rada č. 1 – Dohodnite sa

Ako prvý sa skúste s dlžníkom dohodnúť. Mohlo sa stať, že zabudol faktúru uhradiť alebo odoslal platbu na zlý účet. Ak nemá práve peniaze na zaplatenie faktúry, môžete mu navrhnúť splátkový kalendár alebo určiť nový termín, do ktorého musí dlh dorovnať. V prípade, že to nepomôže, pristúpte k ďalším krokom.

Rada č. 2 – Urgujte dlžníka

Nedokázal sa s Vami dlžník dohodnúť? Pripomínajte mu neustále jeho dlh, avšak bez nátlakov a vyhrážok. Zriaďte si viac telefónnych čísel a volajte z nich dlžníkovi v rôznu dennú dobu. Odošlite mu upomienky na doručenku s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy, a ak spor budete chcieť doviesť k súdu, doručte mu predžalobnú upomienku.

Rada č. 3 – Zverejnite meno dlžníka

Motivujte dlžníka k úhrade dlhu tým, že jeho meno a faktúru po splatnosti zverejníte na internete. Už existujú portály so stovkami neplatičov, kde môžete zadarmo uviesť meno Vášho dlžníka. Postarajte sa o to, aby sa dlžník o zverejnení dozvedel. Aj keď čiastku nevymôžete, môžu sa Vám ozvať ďalší veritelia, s ktorými sa môžete spojiť a dať návrh na začatie insolvenčného konania.

Rada č. 4 – Podajte žalobu

Žalobu podajte vždy po porade s právnikom, ktorý Vám pomôže s náležitosťami žaloby. Tá sa podáva na súd podľa bydliska alebo sídla dlžníka. V tejto fáze máte nárok na úroky z omeškania. Súd môže vydať voči dlžníkovi platobný príkaz alebo nariadiť exekúciu, ale ani vtedy nemáte istotu, že svoje peniaze uvidíte, pretože dlžník môže mať inú exekúciu. Nevýhodou žaloby je zdĺhavý súdny proces a s ním spojené náklady.