Bratislavský Volkswagen opúšťajú zamestnanci

Prvé signály o ťažkostiach slovenského automobilového priemyslu pocítili na vlastnej koži agentúrni zamestnanci bratislavského Volkswagenu.