Čo si možno predstaviť pod advokátskymi službami?

poistenie_uveru-2911483

Mnohí z nás majú pocit, že mať vlastného advokáta, na ktorého sa možno obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov či ťažkostí, je iba prehnaným luxusom a advokátske služby považujú za zbytočnú položku.

Pravdou však je, že advokáti majú oveľa lepší prehľad v spleti zákonov a paragrafov ako bežný človek, vďaka čomu dokážu svojim klientom ušetriť nielen peniaze, ale aj zbytočný stres.

Advokátske služby dnes ponúka mnoho renovovaných a spoločensky zodpovedných advokátskych či právnických kancelárií. Svojim klientom ponúkajú najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi či notárskymi, ako aj exekútorskými úradmi.

Advokátske služby možno využiť aj pri vypracovávaní zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov. Advokát vám pomôže tak s vypracovaním žalôb, návrhov, sťažností či odvolaní.

Nejedna advokátska kancelária ponúka aj právne poradenstvo fyzickým či právnickým osobám a vyhovieť dokáže takmer každej potrebe či požiadavke svojho klienta.

Ako už bolo naznačené, advokát ponúka klientovi rozsiahle portfólio služieb, za ktoré klient platí advokátskej kancelárii úhradu. Ich spoločný vzťah je upravovaný zákonom o advokácii, ktorý upravuje aj základné povinnosti advokáta vo vzťahu k svojmu klientovi.

Prvou a základnou povinnosťou každého advokáta je chrániť a presadzovať záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Advokát je povinný konať čestne a svedomito a dôsledne uplatňovať všetky právne prostriedky v záujme svojho klienta.

Pri vykonávaní advokátskych služieb pre konkrétneho klienta je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného prípadu. Je povinný informovaťsvojho klienta ako postupuje vo vybavovaní jeho veci či oboznámiť klienta so všetkými písomnosťami a náležitosťami danej veci.