Daňový bonus stúpne o 38 centov

Daňový bonus bude vyšší, mení sa zo sumy 21,03 eura na sumu 21,41 eura.