Finančný sprostredkovateľ pri vybavovaní úveru – ako môže pomôcť

Slovenský trh je presýtený nekompetentnými finančnými sprostredkovateľmi, avšak dobrý finančný sprostredkovateľ vie klientovi skutočne pomôcť, ušetriť mu veľa času a hlavne peňazí. Inak tomu nie je ani pri vybavovaní úverov a pôžičiek.

Vybavenie úveru stojí čas i peniaze

Každý, kto si prešiel procesom vybavenia úveru vie, že ide o dlhý a náročný proces. Platí, že čím vyšší úver, tým aj proces jeho získania je zložitejší. Pre fyzickú osobu je najzložitejším typom úveru na vybavenie hypotéka.

Kvalitný a vzdelaný finančný sprostredkovateľ vie svojim klientom pomôcť pri jeho vybavovaní v banke alebo inej finančnej spoločnosti.

Finančný sprostredkovateľ by mal zabezpečiť všetky činnosti, ktoré sa týkajú finančnej inštitúcie. To znamená zistiť podmienky, za akých môže klient dostať úver, spracovať žiadosť o úver, doručiť ju a dohliadnuť na celý proces až do skončenia celého procesu, ktorým je čerpanie úveru.

Pri zložitejších typoch úverov (napr. hypotéky) sa riešia aj paralelné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pri žiadosti o hypotéku, ako sú znalecký posudok, návšteva katastra, vybavenie poistenia nehnuteľnosti a podobne.

Tieto úkony si štandardne vybavuje klient sám, ale aj pri nich by mal finančný sprostredkovateľ asistovať a pomôcť pri výbere najvýhodnejšieho riešenia, minimálne však informovať klienta o postupe a pripraviť ho aj na tieto nevyhnutné vybavovačky.

Prednedávnom začala poradenstvo v oblasti hypotekárnych úverov poskytovať spoločnosť FINVIA. Vytvorila hypotekárnu kalkulačku, vďaka ktorej okamžite získate ponuky od slovenských bánk. Taktiež sa môžete zadarmo poradiť s hypošpecialistom, ktorý vám v prípade dohody zabezpečí kompletné vybavenie.

Činnosti, ktoré by mal finančný sprostredkovateľ zabezpečiť:

 • zistenie požiadaviek klienta (výška úveru, investičný zámer, schopnosť splácať atď.)
 • sumarizácia a porovnanie ponúk všetkých bánk na trhu
 • výber najvýhodnejšej ponuky pre klienta
 • spracovanie žiadosti o úver a doručenie do banky
 • spolupráca pri vybavovaní ďalších nevyhnutných úkonov
 • riešenie prípadných problémov až do úplného načerpania úveru

V podstate platí, že klient by reálne mal navštíviť banku až pri podpise úverových zmlúv. To znamená naozaj veľké ušetrenie času, ak si vezmeme, že klient by mal pri výbere najvýhodnejšej ponuky na trhu navštíviť všetky banky.

Niekedy sa takisto stáva, že ak má človek smolu a narazí na neochotného úverového pracovníka v banke, tak celý proces úveru sa môže výrazne predĺžiť.

Takéto riziko je výrazne nižšie pri spolupráci s externým finančným sprostredkovateľom (napr. spomínaná Finvia), ktorý má svoje spoľahlivé kontakty a vie promptnejšie reagovať aj na prípadné problémy.

Porovnávajte všetky ponuky na trhu

Ponuky jednotlivých bánk na slovenskom trhu sa líšia. Je to preto, že každá banka sa snaží zaujať svojich klientov niečím iným. Sú banky, ktoré sú najlepšie pri vybavovaní klasickej hypotéky, hypotéky pri výstavbe rodinného domu, spotrebného úveru, refinančného úveru, bežných účtov alebo sporenia.

Z toho teda vyplýva, že pri vybavovaní úveru je potrebné prejsť ponuky a porovnať overené pôžičky a úveryŠtandardný postup väčšiny klientov, ktorí navštívia jedinú banku, v ktorej majú vedený bežný účet, určite nie je správny.

Čím vyšší úver človek berie, tým je dôležitejšie porovnanie všetkých ponúk na trhu. Rozdiel medzi nevýhodnou a výhodnou ponukou môže byť aj niekoľko stoviek euro! Kvôli takej sume sa už oplatí nad výberom banky porozmýšľať. Ak máte spoľahlivého finančného sprostredkovateľa, ktorému dôverujete, tak môžete nechať celú túto prácu na neho.

Nechajte výber na finančného sprostredkovateľa

Častou chybou, ktorú robia mnohí spotrebitelia je, že výhodnosť úveru porovnávajú len na základe úrokovej sadzby. Samozrejme, že úroková sadzba je dôležitý údaj, ale neodzrkadľuje všetky náklady, ktoré pri úvere vzniknú.

V tomto momente sa oplatí prediskutovať s finančným sprostredkovateľom viacero alternatív a porovnať, ktorá je skutočne najvýhodnejšia.

Dobrým pomocníkom je ukazovateľ RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktorá lepším spôsobom odzrkadľuje celkovú nákladovosť úveru. Vždy od vášho finančného sprostredkovateľa zistite výšku ročnej percentuálnej miery nákladov.

Porovnanie úverov samozrejme pri RPMN nekončí. Je potrebné zohľadniť aj ďalšie faktory, ako sú podmienky získania úveru, požadované doklady, prípadne čas, ktorý je potrebný na vybavenie celého procesu.

Tieto všetky parametre je dôležité zahrnúť do celkovej kalkulácie požadovaného úveru. V tomto procese vie byť jednoznačne veľmi nápomocný spoľahlivý finančný sprostredkovateľ.

Zapamätajte si: Pri výbere najvýhodnejšieho úveru zohľadňujte všetky faktory. Nebojte sa vyhľadať pomoc externého finančného sprostredkovateľa, ktorý dokáže vybrať ponuku, ktorá najlepšie odráža vaše aktuálne potreby.

Ako viem, že môj finančný sprostredkovateľ je ten správny?

Toto je asi najkľúčovejšia časť celého článku. Myslíme si, že kvalitný finančný sprostredkovateľ dokáže svojim klientom naozaj pomôcť a ušetrí im veľa času a peňazí. Problémom však je, nájsť takého človeka.

Slovenský trh je bohužiaľ presýtený nekompetentnými finančnými sprostredkovateľmi a bežný človek už má automaticky vybudovanú akúsi nedôveru. Je to logické, keďže väčšina dookola sype naučené frázy a jediné čo ich zaujíma je výška provízie.

Pri výbere človeka, ktorému zveríte starostlivosť o svoje peniaze treba byť obozretný. Ak máte pri stretnutí pocit, že celý čas len rozpráva, ale pri tom sa vlastne nič nedozviete, je to prvý znak toho, že niečo asi nebude v poriadku. Dobrý finančný sprostredkovateľ by mal klientovi vedieť vysvetliť podstatu riešenia úveru tak, aby klient všetkému rozumel.

Nastavenie provízií je takisto zaujímavým nástrojom, ako ohodnotiť finančného sprostredkovateľa. Nie je dôležitá výška provízie, ale skôr fakt, či sú provízie od všetkých bánk na trhu rovnaké.

Ak sú provízie odlišné, existuje veľké riziko, že finančný sprostredkovateľ bude ponúkať predovšetkým tie produkty, pri ktorých má najväčší zisk, ale pre klienta nemusia byť tie najvýhodnejšie.

Sprostredkovateľ, ktorému môžete dôverovať spĺňa tieto charakteristiky:

 • požiadavky klienta rieši vecne a rýchlo
 • dokáže klientovi vysvetliť podstatu finančného produktu a upozorní na možné riziká
 • jeho provízny systém je nastavený vyrovnane vo vzťahu ku všetkým bankám
 • rýchlo sa snaží riešiť prípadné problémy počas vybavovania úveru
 • neponúkne vám automaticky niekoľko ďalších finančných produktov, ktoré s úverom vôbec nesúvisia

Pár slov a záver

Finančný poradca alebo ak chcete finančný sprostredkovateľ je človek, ktorý vám bezpochyby dokáže pomôcť. V zahraničí je úplne bežné, že sa o financie starajú rovnakí rodinní poradcovia aj celé desaťročia.

Ak teda uvažujete požiadať o úver vyššej čiastky alebo o hypotéku, tak rozhodne odporúčame vyhľadať vzdelaného a praxou ostrieľaného poradcu.