Firmy žiadajú menej byrokracie

Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby prijímala opatrenia smerujúce k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov.