Čo je FOMO – význam, Fear of missing out

Strach z premeškania (Fear of Missing Out – FOMO) je v dnešnej dobe rozšíreným javom – hlavne medzi používateľmi sociálnych médií, ktorý má v spoločnosti stále výraznejší vplyv v súčasnom digitálnom veku. Čo je FOMO a aký má FOMO význam?

V dnešnej dobe, kedy sú ľudia neustále pripojení k sociálnym sieťam, rôznym informačným kanálom a sledujú, čo sa deje vo svete, je tento fenomén zreteľne prítomný vo väčšine životov.

Význam FOMO efektu, ktorý sa prejavuje neustálou potrebou byť aktívny, v obraze a v centre diania, má hlboký vplyv na psychickú pohodu a schopnosť skutočne relaxovať a žiť v súčasnom okamihu.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • FOMO (Fear of Missing Out) je strach z premeškania dôležitých udalostí, zážitkov alebo informácií.
 • Je to psychologický fenomén, ktorý sa v súčasnej dobe šíri vďaka sociálnym médiám a neustálemu pripojeniu k internetu.
 • FOMO syndróm má niekoľko dôsledkov, napríklad: zníženú koncentráciu a produktivitu, emocionálne problémy ako úzkosť, frustráciu a depresiu alebo závislosť od technológií.
 • Pri predchádzaní FOMO efektu si treba uvedomiť, že sociálne médiá zobrazujú filtrovaný obsah a je potrebné si nastaviť hranice pre online aktivitu.
 • Dôležité je, aby sa človek sústredil na to, čo je preňho skutočne dôležité, a aby sa neporovnával s ostatnými.

Čo je FOMO – význam

Čo je FOMO? Je to strach z premeškania – po anglicky „Fear of Missing Out„, známy pod skratkou FOMO, je psychologickým fenoménom, ktorý sa stal výrazným aspektom moderného digitálneho veku.

Táto úzkosť charakterizovaná obavou z toho, že niečo dôležité alebo zaujímavé môže prejsť navôkol bez účasti daného jednotlivca, sa stala významným faktorom v sociálnych interakciách a online správaní.

Vznik FOMO je výsledkom rýchleho nástupu digitálnej technológie a sociálnych médií, ktoré umožňujú neustále pripojenie a informovanie o tom, čo sa deje vo svete a navôkol každého človeka.

S rozvojom chytrých telefónov a internetu sa stali správy, udalosti a zážitky zdieľané v reálnom čase, čo zvýšilo tlak na to, aby boli ľudia neustále online a na všetkom participovali.

Príčiny FOMO efektu

Fenomén s názvom „FOMO“ je poháňaný rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie a myslenie ľudí. Existuje niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k vzniku FOMO efektu:

Sociálne médiá a neustále spojenie

Jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k vzniku FOMO efektu, sú sociálne médiá. Tieto online platformy umožňujú jednotlivcom zdieľať ich životy, úspechy, zážitky a udalosti so širokou verejnosťou.

S možnosťou okamžitej komunikácie a zdieľania informácií je ľahké sledovať, čo robia iní a cítiť sa povinní byť stále pripojení k online dianiu. Výsledkom je, že mnoho ľudí sa stále otravuje prezeraním príspevkov na sociálnych sieťach, aby neprišli o niečo zaujímavé alebo dôležité.

Technologický pokrok a rýchla komunikácia

Moderný technologický pokrok v oblasti mobilných zariadení a internetu umožňuje byť neustále pripojení a mať okamžitý prístup k informáciám. Tento rýchly a neustály prístup k digitálnym médiám a sociálnym médiám zvyšuje tlak na to, aby boli ľudia neustále online a reagovali na novinky.

Mobilné telefóny sa stali v súčasnej dobe súčasťou životov všetkých. Neustále upozorňujú ľudí na nové správy, aktualizácie a udalosti, čím ich ešte viac viažu k online svetu.

Komparačný syndróm

FOMO je tiež podporovaný komparačným syndrómom, ktorý sa vytvára vtedy, keď niekto porovnáva jeho život s tým, čo vidí u iných ľudí. Na sociálnych sieťach sa objavujú ideálne vyzerajúce životy, ktoré sú zobrazené vo forme perfektných fotografií a zážitkov.

Porovnávanie vlastného života s týmto idealizovaným obrazom môže viesť k pocitom neistoty a nedostatočnosti. Ľudia môžu začať vnímať život ako menejcenný a nespravodlivý, čo zvyšuje ich túžbu byť stále prítomní online a nezmeškať nič podobné.

FOMO je tiež podporovaný komparačným syndrómom, ktorý sa vytvára vtedy, keď niekto porovnáva jeho život s tým, čo vidí u iných ľudí.

Strach z osamotenia a sociálna potreba

Ďalším významným faktorom, ktorý prispieva k FOMO efektu, je strach z osamotenia a potreba byť súčasťou spoločnosti. Ľudia majú prirodzenú tendenciu byť s inými ľuďmi, cítiť sa prítomní a spojení.

V digitálnom svete sa stáva ťažšie oddeliť sa od online interakcií a nájsť čas na skutočné medziľudské vzťahy a aktivity mimo online priestoru. Tento strach z osamotenia môže motivovať k tomu, aby boli ľudia neustále pripojení a dostupní na sociálnych sieťach, aby sa cítili súčasťou niečoho väčšieho.

V závere možno konštatovať, že FOMO efekt je výsledkom kombinácie rôznych faktorov, vrátane sociálnych médií, komparačného syndrómu, strachu z osamotenia a technologického pokroku. Tieto prvky spolu interagujú a vytvárajú silný tlak na to, aby boli ľudia nestále online a neprichádzali o nič podstatné.

Prechádzanie týmto tlakom a riadenie vlastnej online aktivity môže byť náročné, ale je to nevyhnutné pre zachovanie rovnováhy medzi online a offline svetom a pre dosiahnutie duševnej pohody.

Dôsledky FOMO syndrómu

Strach z premeškania môže mať niekoľko negatívnych dôsledkov:

 1. Znížená koncentrácia
  Neustále kontrolovanie sociálnych médií a obávanie sa, že sa niečo premešká, môže viesť k rozptýlenosti a zníženej produktivite.
 2. Emocionálne problémy
  Syndróm FOMO môže vyvolať pocity úzkosti, frustrácie a depresie, keďže ľudia môžu mať tendenciu porovnávať život s ideálnymi obrazmi na sociálnych médiách.
 3. Závislosť od technológií
  Tento fenomén môže viesť k závislosti od smartfónov a online komunikácie, čo má negatívny vplyv na fyzické zdravie a osobné vzťahy.
 4. Narušené rozhodovanie
  Ľudia môžu byť ovplyvnení FOMO syndrómom pri rozhodovaní o tom, ako tráviť čas a môžu sa rozhodovať impulzívne na základe momentálnej situácie.

Prekonanie FOMO môže byť výzvou, ale je to možné. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo je možné vidieť na sociálnych sieťach, nie je vždy realita a je dôležité naučiť sa nastaviť hranice pre osobnú online aktivitu. Taktiež je možné nájsť spôsoby, ako viac využiť čas offline a investovať do vzťahov v reálnom svete.

Ako vzdorovať FOMO – Fear of Missing Out – efektu?

Strach z premeškania je fenomén, ktorý ovplyvňuje mnoho ľudí v dnešnej digitálnej dobe. Je to psychologický stav, ktorý vzniká v dôsledku obavy, že niečo dôležité alebo zaujímavé môže prejsť naokolo bez osobnej účasti.

FOMO môže mať negatívny vplyv na emocionálne zdravie človeka a rozhodovanie, preto je dôležité nájsť spôsoby, ako mu čeliť. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť zvládnuť FOMO efekt:

Uvedomenie si, že na sociálnych sieťach je filtrovaný obsah

Jedným z hlavných faktorov prispievajucich k FOMO je komparačný syndróm, ktorý vzniká vtedy, keď sa porovnáva osobný život s tým, čo je možné na sociálnych sieťach. Dôležité je si uvedomiť, že väčšina ľudí na sociálnych sieťach zdieľa iba najlepšie momenty z ich života.

Ich príspevky sú často filtrované a upravované tak, aby vyzerali dokonale. Realita je zvyčajne oveľa komplexnejšia a menej ideálna. Preto je dôležité neporovnávať vlastný život s tým, čo je možné vidieť online.

Nastavenie si hranice pre online aktivitu

Prekonať FOMO môže byť zložité pre niekoho, kto je neustále pripojený na sociálnych sieťach a neustále kontroluje novinky. Dá sa povedať, že FOMO má veľkú spojitosť so závislosťou od internetu a sociálnych sietí. Nastavenie hraníc pre online aktivitu môže pomôcť znížiť úzkosť z prehliadania.

Treba uvažovať o tom, kedy a ako často sa niekto pripája na sociálne médiá a zvážiť, či nie je vhodné vypnúť notifikácie, ktoré neustále upozorňujú na nové správy.

Investovanie do offline aktivít

Je dôležité mať vyvážený životný štýl, ktorý zahŕňa aj offline aktivity a interakcie. Je potrebné si nájsť záujmy a koníčky, ktoré človeka bavia a venovať sa im. Vhodné je osobné stretnutie s priateľmi a rodinou a prežívanie skutočných zážitkov mimo online sveta. Tieto offline aktivity môžu poskytnúť vyvážený protiklad k online svetu a zmierniť pocit osamotenia a úzkosti.

Je to psychologický stav, ktorý vzniká v dôsledku obavy, že niečo dôležité alebo zaujímavé môže prejsť naokolo bez osobnej účasti.

Vyhľadanie odbornej pomoci

Ak má niekto pocit, že FOMO efekt vážne ovplyvňuje jeho emocionálne zdravie a kvalitu života, netreba sa báť vyhľadať odbornú pomoc. Psychoterapia a konzultácie s psychológom môžu pomôcť zvládnuť tieto pocity a nájsť spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať.

Zhodnotenie hodnôt a cieľov

Pád do FOMO efektu môže byť dôsledkom straty smerovania a pocitu, že človeku niečo chýba. Preto je užitočné zhodnotiť hodnoty a dlhodobé ciele.

Treba si ujasniť, čo je skutočne dôležité a sústrediť sa na to. Keď sú jasné hodnoty a ciele, ľahšie sa odoláva pokušeniu sledovať každú novinku na sociálnych sieťach.

V závere je dôležité si uvedomiť, že FOMO je výzvou, ktorá ovplyvňuje mnoho ľudí, a nie je jednoduché mu čeliť. Avšak sústredením sa na uvedomovanie si filtrovania obsahu na sociálnych médiách, stanovením hraníc pre online aktivitu, investovaním do offline života a prípadnou odbornou pomocou je možné tento efekt zmierniť a dosiahnuť vyváženejší a spokojnejší život.