Imobilizér – cena, ako ho odpojiť, kódovanie kľúčov

Imobilizér je zariadenie v automobile, ktoré zabraňuje jeho neoprávnenému použitiu. Moderné autá sú vybavené imobilizérmi ako štandardnou bezpečnostnou funkciou, ktorá hrá kľúčovú rolu v prevencii krádeží. Aká je cena imobilizéra, ako ho odpojiť a čo zahŕňa proces kódovania kľúčov?


Obsah článku


Cena imobilizéra

Cena imobilizéra môže výrazne kolísať v závislosti od značky a modelu auta, ako aj od konkrétneho typu imobilizéra. Základné typy imobilizérov môžu stáť od 50 do 150 eur, zatiaľ čo pokročilejšie systémy, ktoré sú prepojené s ďalšími bezpečnostnými prvkami, môžu stáť aj niekoľko stoviek eur.

Ak je potrebný nový imobilizér, je rozumné počítať s cenou v rozmedzí 200 až 500 eur, vrátane inštalácie a kódovania kľúčov. Uvedené ceny sú orientačné a v prípade potreby je vhodné vyžiadať si cenovú ponuke pre konkrétny typ a značku vozidla.

Kódovanie kľúčov

Kódovanie kľúčov je proces, pri ktorom sa nový kľúč synchronizuje s imobilizérom v aute. Toto je nevyhnutné pri strate kľúčov alebo vytváraní náhradného kľúča. Proces kódovania kľúčov zahŕňa:

 1. Získanie prístupového kódu: Tento kód je špecifický pre každé vozidlo a je potrebný na prístup k systému kódovania kľúčov.
 2. Programovanie kľúča: Pomocou špecializovaného diagnostického zariadenia sa nový kľúč naprogramuje tak, aby komunikoval s imobilizérom.
 3. Overenie: Po naprogramovaní sa kľúč testuje, aby sa zabezpečilo, že správne odomkne auto a naštartuje motor.

Prekódovanie kľúča od auta cena sa pohybuje od 50 do 200 eur, v závislosti od typu vozidla a zložitosti systému. Ceny sa líšia aj medzi rôznymi servismi. Vo všeobecnosti sú autorizované servisy drahšie ako neautorizované. Cena prekódovania kľúča od auta býva lacnejšia pri starších modeloch vozidiel.

Ako naštartovať auto bez imobilizéra?

Ako naštartovať auto bez imobilizéra môže byť zložité a vyžaduje odborné znalosti. Imobilizér je navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému použitiu vozidla, preto by sa mal tento krok podniknúť len v prípade, že je oprávnenie na jeho vykonanie a situácia to naozaj vyžaduje (napríklad strata kľúčov v núdzovej situácii).


Upozornenie: Pokus o naštartovanie auta bez imobilizéra môže byť nelegálny a môže poškodiť vozidlo. Ak sú problémy s imobilizérom, odporúča sa obrátiť na odborníka alebo autorizovaný servis. Neautorizované pokusy môžu viesť k zrušeniu záruky a právnym následkom.


Ak je potrebné naštartovať auto bez funkčného imobilizéra, existuje niekoľko krokov, ktoré sa môžu podniknúť:

1. Náhradný kľúč od auta

Náhradný kľúč od auta, ktorý je už naprogramovaný, môže byť riešenie také jednoduché, ako jeho použitie. Záložné kľúče sú často dodávané s automobilmi a môžu obísť problémy s imobilizérom, ak je hlavný kľúč poškodený alebo stratený.

2. Preprogramovanie alebo obídenie imobilizéra

Toto vyžaduje odborné znalosti a špecializované vybavenie. Postup by mal vykonávať len kvalifikovaný technik.

 1. Diagnostika: Pripojenie diagnostického nástroja k OBD-II portu vozidla na diagnostiku problému s imobilizérom.
 2. Obídenie imobilizéra: Niektoré vozidlá majú záložné metódy, ktoré umožňujú dočasne obísť imobilizér. Tento proces sa líši v závislosti od výrobcu a modelu vozidla.
 3. Preprogramovanie ECU: V niektorých prípadoch môže byť možné preprogramovať ECU (Electronic Control Unit) tak, aby ignorovala imobilizér. Toto vyžaduje prístup k špecializovanému softvéru a môže to byť nákladné.

3. Použitie imobilizérového emulátora

Imobilizérový emulátor je zariadenie, ktoré sa pripojí k ECU a simuluje signál správneho kľúča. Toto riešenie by malo byť použité len ako posledná možnosť a pod dohľadom odborníka.

 1. Nákup vhodného emulátora: Kúpiť emulátor, ktorý je kompatibilný s daným modelom vozidla.
 2. Inštalácia emulátora: Pripojiť emulátor k ECU podľa inštrukcií výrobcu.
 3. Testovanie: Uistiť sa, že emulátor správne funguje a vozidlo sa naštartuje bez problémov.

4. Oslovenie odborníka

Ak si ktokoľvek nie je istý svojimi schopnosťami alebo nemá potrebné vybavenie, je najlepšie obrátiť sa na odborníka. Autorizovaný servis alebo kvalifikovaný autoelektrikár môže diagnostikovať problém a opraviť alebo obísť imobilizér legálnym a bezpečným spôsobom.

Naštartovanie auta bez funkčného imobilizéra je komplikovaný proces, ktorý by mal byť vykonaný len v nevyhnutných prípadoch a za pomoci odborníka.

Imobilizér

Cena sa pohybuje od 50 do 500 eur, v závislosti od značky, modelu auta a typu imobilizéra. Inštalácia a kódovanie kľúčov sú zvyčajne zahrnuté v cene.

Naštartovanie auta bez imobilizéra je zložitý proces, ktorý by mal vykonávať len odborník. V núdzových prípadoch existujú metódy ako obísť imobilizér, napr. náhradný kľúč, preprogramovanie ECU alebo imobilizérový emulátor.

Odpojenie imobilizéra nie je jednoduchý proces a jeho neoprávnené vykonanie môže byť nelegálne a viesť k zrušeniu záruky na vozidlo.

Výroba náhradného kľúča do auta – cena

Cena výroby náhradného kľúča do auta sa môže značne líšiť v závislosti od:

 • Typu a značky auta: Staršie autá a autá jednoduchších značiek zvyčajne majú lacnejšie náhradné kľúče ako novšie autá a autá luxusných značiek.
 • Typu kľúča:
  • Jednoduchý kľúč s mechanickým zámkom: 20 – 50 eur
  • Kópia kľúča od auta – cena s diaľkovým ovládaním: 50 – 150 eur
  • Kľúč s diaľkovým ovládaním a imobilizérom: 100 – 300 eur
  • Kľúč s bezkľúčovým štartovaním: 200 – 500 eur
 • Funkcie kľúča: Kľúče s viacerými funkciami, ako napríklad vyhrievaný volant alebo ovládanie strešného okna, stoja viac ako jednoduché kľúče.
 • Miesta výroby: Ceny sa líšia aj medzi rôznymi kľúčovými službami a servismi. Vo všeobecnosti sú autorizované servisy drahšie ako neautorizované.

Kópia kľúča od auta – cena:

 • Výroba náhradného kľúča v autorizovanom servise: 100 – 500 eur
 • Výroba náhradného kľúča v neautorizovanom servise: 50 – 300 eur

Mať náhradný kľúč od auta môže byť mimoriadne užitočné z viacerých dôvodov. Tu sú hlavné dôvody, prečo by mal byť poruke náhradný kľúč:

 • Strata alebo zlomenie kľúča od auta je bežný problém. Ak má človek náhradný kľúč, môže rýchlo obnoviť prístup k vozidlu bez potreby volania zámočníka alebo čakania na výrobu nového kľúča, čo môže byť časovo aj finančne náročné.
 • V prípade núdze, ako je zamknutie kľúčov vo vnútri auta alebo zabudnutie kľúča na ťažko dostupnom mieste, môže byť náhradný kľúč rýchlym riešením, ktoré ušetrí čas a stres.
 • Ak auto používa viacero členov rodiny, mať náhradný kľúč môže byť praktické. Každý môže mať svoj vlastný kľúč, čo zjednodušuje prístup k vozidlu bez nutnosti si kľúče neustále prehadzovať. Ak je potrebných viac kusov, kopírovanie kľúčov je ideálne riešenie.
 • Pri návšteve servisu alebo pri údržbe vozidla môže byť praktické mať náhradný kľúč, aby sa nemuselo čakať na dokončenie práce s hlavným kľúčom. Servisní technici môžu používať náhradný kľúč na testovanie vozidla.
 • Časté používanie jediného kľúča môže viesť k jeho opotrebovaniu alebo poškodeniu. Mať náhradný kľúč znamená, že sa môže striedať používanie kľúčov, čím sa predĺži životnosť každého z nich. Kopírovanie kľúčov je bežný úkon, objednať sa dá ak sa jeden kľúč poškodí alebo stratí.
 • V prípade, že hlavný kľúč je ukradnutý alebo stratený, náhradný kľúč umožní rýchlo získať prístup k vozidlu a potenciálne ho presunúť na bezpečné miesto.

Kopírovanie kľúčov v predstihu môže byť lacnejšie ako núdzové vytváranie nového kľúča alebo volanie zámočníka. Preventívna investícia do náhradného kľúča môže z dlhodobého hľadiska ušetriť peniaze.

Ako odpojiť imobilizér?

Odpojenie imobilizéra nie je jednoduchý proces a jeho neoprávnené vykonanie môže byť nelegálne a viesť k zrušeniu záruky na vozidlo.

V prípade, že je nutné imobilizér odpojiť, napríklad pri technickej poruche, je najlepšie obrátiť sa na autorizovaný servis. Nasleduje všeobecný postup, ako odpojiť imobilizér, ktorý vykonáva odborník:

 1. Diagnostika: Mechanik pripojí diagnostický nástroj k vozidlu, aby identifikoval chybu a potvrdil potrebu odpojenia imobilizéra.
 2. Prístup k riadiacej jednotke: Získanie prístupu k riadiacej jednotke motora (ECU), kde je imobilizér pripojený.
 3. Rekonfigurácia ECU: Vykonanie potrebných zmien v softvéri ECU, aby sa imobilizér deaktivoval.
 4. Testovanie: Po odpojení imobilizéra sa auto testuje, aby sa zabezpečilo, že všetko funguje správne.

Je dôležité si uvedomiť, že tento proces by mal vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa predišlo poškodeniu vozidla a zrušeniu jeho záruky.

Čo znamená kontrolka auto s kľúčom?

Čo znamená kontrolka auto s kľúčom, závisí od toho, o aký kľúč ide. Ak sa na palubovke rozsvieti kontrolka s obrázkom kľúča (montážneho), môže to signalizovať problém s motorom. Táto kontrolka môže mať tiež tvar obrysu motora, v závislosti od konkrétneho modelu auta. V každom prípade, ak sa táto kontrolka rozsvieti, vozidlo sa môže okamžite prepnúť do núdzového režimu.

Ak sa rozsvieti červená kontrolka s kľúčom, znamená to, že je aktivovaný elektronický imobilizér. Imobilizér je nainštalovaný v dverách a v zapaľovaní a komunikuje s čipom v kľúči. Moderné zabezpečenie vozidla je na vysokej úrovni a kódy sa priebežne menia, čo sťažuje zlodejom kopírovanie kľúčov.

Krátke blikanie kontrolky imobilizéra signalizuje, že vozidlo je neaktívne a zamknuté. Ak sa kontrolka rozsvieti aj s použitím správneho kľúča, môže to znamenať problém s imobilizérom a auto nemusí naštartovať.

Čipovanie auta

Čipovanie auta v súvislosti s imobilizérom sa týka procesu naprogramovania čipu v kľúči od auta do imobilizéru auta.

Dôvody pre čipovanie auta:

 • Výroba kópie kľúča
 • Výmena poškodeného kľúča
 • Zmena kódu imobilizéru

Proces čipovania auta:

 • Pripravenie: Pred čipovaním auta je potrebné mať k dispozícii:
  • Originálny kľúč od auta: Ak nie je dostupný originálny kľúč, bude sa musieť vyrobiť a načipovať naraz.
  • Nový kľúč od auta: Ak sa sa má načipovať kópia kľúča.
  • Kód imobilizéru: V niektorých prípadoch môže byť potrebný kód imobilizéru. Kód imobilizéru sa dá nájsť v návode na obsluhu auta alebo ho možno získať od autorizovaného servisu.
 • Čipovanie: Čipovanie auta sa zvyčajne vykonáva v autorizovanom servise. Servisný technik použije špeciálne zariadenie na naprogramovanie čipu v kľúči do imobilizéru auta.

Imobilizéry sú neoceniteľným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha chrániť auto pred krádežou. Aj keď môže byť lákavé pokúsiť sa o jeho odpojenie alebo kódovanie kľúčov svojpomocne, je vždy lepšie obrátiť sa na odborníkov. Správna starostlivosť a údržba imobilizéra zabezpečí dlhú a spoľahlivú ochranu vozidla.

K nevyhnutnému zabezpečeniu vozidla dnes patrí aj povinné zmluvné poistenie a pripoistenia či havarijné poistenie.