Kedy máte nárok na odškodnenie pri zrušení či omeškaní letu?

Nárok na finančnú kompenzáciu vzniká každému cestujúcemu, ktorému bol zrušený let bez toho, aby mu bolo zrušenie dostatočne vopred oznámené, či ktorého let bol oproti pôvodnému plánu o viac ako 3 hodiny omeškaný. Omeškanie či zrušenie však nesmie byť spôsobené tzv. mimoriadnymi okolnosťami a let musí byť uskutočnený buď európskym dopravcom, alebo z územia Európskej únie, Nórska, Islandu a Švajčiarska.

OMEŠKANÝ LET

Kompenzáciu za omeškaný let je letecká spoločnosť povinná vyplácať, ak bol váš let o viac ako 3 hodiny omeškaný. Výška odškodnenia sa stanovuje podľa dĺžky letu.

 • 250 eur – ak je dĺžka letu kratšia ako 1 500 km
 • 400 eur – ak je let v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska a dĺžka letu je dlhšia ako 1 500 km, alebo mimo EÚ, ktorý je dlhý 1 500 – 3 500 km
 • 600 eur – ak je let dlhší ako 3 500 km

O náhradu škody možno požiadať až 2 roky spätne. Odškodnenie za omeškaný let patrí cestujúcemu, ktorý sa na lete zúčastnil, nie však platcovi letenky. Kompenzácia má totiž cestujúcemu vynahradiť ťažkosti a stratu času, ktoré mu omeškanie spôsobilo.

ZRUŠENÝ LET

Pri zrušení letu máte nárok na obdobnú kompenzáciu ako pri lete omeškanom, musia byť však splnené určité podmienky.

Let musí byť zrušený najmenej 14 dní pred jeho plánovaným uskutočnením, zároveň cestujúci nesmie od leteckej spoločnosti dostať v období 7 – 14 dní pred odletom ponuku letu, ktorý odlieta najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odletom a prílet do cieľovej destinácie nie je dlhší ako 4 hodiny

alebo cestujúci nesmie od leteckej spoločnosti dostať v poslednom týždni ponuku náhradného letu, ktorý odlieta najneskôr 1 hodinu pred plánovaným odletom a prílet do cieľovej destinácie nie je omeškaný o viac ako 2 hodiny.

Ak sú podmienky splnené, výška odškodnenia sa určuje znova podľa letovej vzdialenosti.

 • 250 eur v prípade letu do 1 500 km
 • 400 eur na lete v EÚ od 1 500 km alebo lete mimo EÚ v dĺžke 1 500 – 3 500 km
 • 600 eur v prípade letu 3 500 km a viac

Rovnaké výšky odškodnenia sú aj pri odopretí nástupu na palubu lietadla, ktoré sa deje väčšinou pre nadmernú rezerváciu leteniek.

MIMORIADNE OKOLNOSTI

Letecké spoločnosti nemusia odškodnenie za omeškaný či zrušený let vyplácať, ak bola komplikácia v leteckej doprave spôsobená tzv. mimoriadnymi okolnosťami:

 • nepriazeň počasia,
 • politické nepokoje,
 • štrajk zamestnancov letiska,
 • problémy na letisku (požiar v hale a pod.),
 • zrážka s vtákom.

Ide o udalosti, ktorým nemohol dopravca zo svojej strany zamedziť. Ak však bol let zrušený z dôvodu technickej poruchy na lietadle, má cestujúci na odškodnenie nárok, a to aj v prípade tzv. mimoriadnej technickej poruchy, ktorú letecké spoločnosti často na zmätenie cestujúceho uvádzajú.