Kompenzácia za omeškaný let môže byť vyššia než je hodnota letenky

Na odškodnenie za meškanie letu majú cestujúci nárok, ak mal ich let meškanie viac než 3 hodiny a boli splnené ďalšie základné podmienky. Let napríklad nesmie meškať kvôli tzv. mimoriadnym okolnostiam a musí byť operovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo odlietať z územia EÚ.

Výška odškodnenia je stanovená nariadením Európskej rady a odvíja sa od kilometrovej dĺžky letu. Ak je let kratší ako 1500 km, cestujúci má pri meškaní nárok na 250 €. Pri dĺžke letu 1500 – 3500 km vzniká nárok na kompenzáciu 400 €. Ak mešká let, ktorý mal letieť ďalej než 3500 km, cestujúci majú nárok na 600 €.

Vzhľadom k výške odškodnenia teda môže dôjsť k situácií, kedy cestujúci dostane za meškajúci let odškodnenie, ktoré je vyššie než cena zakúpenej letenky. Napríklad let do Londýna môže cestujúcich vyjsť na 150 €, ak však dôjde k ďalšiemu omeškaniu, napríklad kvôli technickej poruche, majú cestujúci nárok na 250 €. Prípadne, letenky do thajského Bangkoku sa dajú bežne zohnať už od 450 €, odškodnenie pre túto vzdialenosť pri tom EU stanovuje na 600 €.

Odškodnenie je formou kompenzácie za čas, ktorý cestujúci stratil čakaním na letisku. Keďže sa jedná o plošné kompenzácie pre celú EÚ, musela byť výška odškodnenia stanovená tak, aby bola dostačujúcou kompenzáciou aj pre cestujúcich zo západnej EÚ. Jednoducho povedané, ak by napríklad nemeckému cestujúcemu bolo vyplatených za niekoľkohodinové čakanie menej ako sto euro, nejednalo by sa pre neho o adekvátnu výšku odškodnenia.