Jeden sa teší, druhý smeje alebo koncesionárske poplatky po slovensky

Pri schvaľovaní zákona o zlúčení rozhlasu a televízie v roku 2010 sa tešilo celé Slovensko. Nie zo zlúčenia oboch inštitúcií, to je viac-menej obyčajnému človeku dosť jedno, ale z toho, že sme mali byť oslobodení od platenia aspoň jednej platby – od platenia koncesionárskych poplatkov.

V dnešnej dobe neustále sa zvyšujúcich a pribúdajúcich platieb a daní išlo síce o jav dosť nevídaný, ale nakoľko bol pozitívny, každý ho s radosťou prijal a nikto sa ďalej nepýtal.

Koncesionárske poplatky mali byť podľa vlády nahradené každoročným jednorazovým príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 0,142 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje, najmenej však v sume 90 000 000 eur.

Aj keď vo väčšine prípadov ide v prípade koncesionárskych poplatkov o sumu do 5 eur, predsa len ročne je to okolo 60 eur a to už nie je nezanedbateľná suma. Nezanedbateľná bola teda aj radosť.

Podozrivé na tom však bolo, že účinnosť tejto dobrej správy bola odložená až o rok neskôr – na 1. január 2013. Ako sa 1. január 2013 blíži, radosť klesá.

V júli 2012 totiž vláda vypracovala zákon, ktorým sa oslobodenie od platenia koncesionárkych poplatkov ruší. Poplatky zostávajú.

S cieľom stabilizovať fungovanie verejnoprávneho vysielania, zabezpečiť jeho nezávislosť a priamy vzťah medzi verejnosťou a Rozhlasom a televíziou Slovenska, sa ponecháva v platnosti súčasný systém.

Priamy vzťah medzi verejnosťou a Rozhlasom a televíziou Slovenska

Ako asi bol myslený „priamy vzťah medzi verejnosťou a Rozhlasom a televíziou Slovenska?“. Že z jednej strany finančne to je každému zrejmé, ale čo druhá strana? Jej vzťah ku koncesionárom je vymedzený vyberaním a vymáhaním úhrady – poplatkov.

A čo sa dostane koncesionárovi? Relácie, ktorých množstvo vysielacieho času tvoria reklamy a upútavky na vlastné relácie.

Čo tak dať koncesionárom aspoň to, aby neboli jednotlivé relácie, filmy a programy prerušované a reklamné spoty a upútavky umiestniť len medzi nimi? Keď je to možné na rakúskej verejnoprávnej televízií, prečo nie aj u nás?

Koncesionárske poplatky

Zrušenie zrušenia koncesionárskych poplatkov má pravdepodobne svoju oporu v číslach, ostatne, ako väčšina rozhodnutí v dnešnom sveete.

Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov dosahujú sumu skoro 74 mil. eur. Vláda takto ušetrí v štátnom rozpočte, pretože nebude musieť vyplatiť RTVS nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu.

RTVS však na zabezpečenie svojho chodu potrebuje viac ako 100 mil. eur. Chýbajúcu sumu preto bude musieť doplatiť okrem inzerentov aj vláda. Otázkou zostáva, na základe akého princípu?

Od 1. januára 2013 bude preto každá domácnosť, ktorá je odberateľom elektriny, ako aj každý zamestnávateľ s aspoň tromi zamestnancami platiť koncesionárske poplatky naďalej.

Samozrejme, zákon pripúšťa aj výnimky. Patria sem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, školy a pod. Pokiaľ ste však evidovaným platiteľom elektriny na viacerých miestach, platíte len raz. Je však potrebné túto skutočnosť preukázať.

Výška poplatku zostáva zachovaná v doposiaľ platenej výške – 4,64 eura mesačne pre fyzické osoby a až do 464,71 pre právnické osoby. Otázkou však zostáva dokedy? Možno aspoň do najbližších volieb.