List vlastníctva a kataster

list vlastníctva

Katastrálny list vlastníctva je kľúčovým dokumentom v oblasti nehnuteľností, ktorý poskytuje vlastníkovi jasné a pravdivé informácie o jeho majetku. Bez tohto listu je obtiažne definovať práva a povinnosti spojené s konkrétnou nehnuteľnosťou.

Článok preskúma, čo katastrálny list vlastníctva znamená, ako získať výpis z neho online a prečo je to tak dôležité pre vlastníkov nehnuteľností.

Katastrálny list vlastníctva

Katastrálny list vlastníctva je právny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie o konkrétnej nehnuteľnosti. Zahrňuje detaily týkajúce sa vlastníka alebo vlastníkov, presné hranice pozemku, druhy nehnuteľnosti a informácie o využívaní nehnuteľnosti.

Okrem toho môže obsahovať aj históriu nehnuteľnosti, výpis z katastra nehnuteľností, a iné podrobnosti, ktoré sú kľúčové pre presné určenie práv a povinností spojených s touto nehnuteľnosťou.

Vlastník bytu, domu alebo pozemku, ktorý vlastní katastrálny list vlastníctva, má v rukách mocný nástroj na presné určenie svojich práv a majetkových záujmov. List vlastníctva je takzvaný „občiansky preukaz“ nehnuteľnosti a slúži ako dôkaz o tom, kto je oprávnený k vlastníctvu. A aj to aký je rozsah tohto vlastníctva. Nie je preto prekvapujúce, že je často vyžadovaný pri obchodoch s nehnuteľnosťami, pri riešení dedičských sporov alebo pri uzatváraní zmlúv o nájme.

Na čo slúži výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností je teda dokument, ktorý preukazuje vzťah vlastníka k danej nehnuteľnosti.

Čo obsahuje list vlastníctva z katastra

 • okres, obec, katastrálne územie nehnuteľnosti
 • číslo listu vlastníctva
 • výmera v m2, druh stavby, pozemku
 • súpisné číslo, parcelné číslo pozemku
 • vlastníci, podiel
 • typ nadobudnutia
 • záložné právo (hypotéka z banky)

Človek využije výpis z katastra nehnuteľností najmä vtedy, ak potrebuje dokázať vlastníctvo nehnuteľnosti, no zároveň vtedy, ak bude kupovať nehnuteľnosť a bude si chcieť overiť vlastnícke pomery.

list vlastníctva
Ten, kto nehnuteľnosť predáva, by mal byť uvedený aj v liste vlastníctva danej nehnuteľnosti.

Ako získať list vlastníctva

Získať katastrálny list vlastníctva je krok, ktorý môže byť pre niektorých majiteľov nehnuteľností či záujemcov o nehnuteľnosti trochu náročný. Našťastie je to proces, ktorý je dostupný a pomerne jednoduchý na vykonanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako tento dôležitý dokument získať:

 1. Získať list vlastníctva online je možné prostredníctvom verejných portálov alebo webových stránok správy nehnuteľností. Stačí zadať identifikačné údaje o nehnuteľnosti alebo vlastníkovi nehnuteľnosti podľa mena, a po niekoľkých klikoch môže mať človek tento dokument k dispozícii vo forme elektronickej kópie.
 2. Návštíviť miestny katastrálny úrad v prípade, že človek preferuje osobný prístup. Tam môže požiadať o výpis z listu vlastníctva. Treba byť pripravený na osobnú identifikáciu a poplatok za výpis.
 3. Konzultovať s advokátom alebo nezávislým expertom v prípade komplexných právnych otázok alebo zložitých nehnuteľností. Títo profesionáli môžu zabezpečiť, že človek získate presné a spoľahlivé informácie o vlastníctve a vyhne sa potenciálnym chybám.

Bez ohľadu na spôsob, ktorý si záujemca zvolí, je dôležité mať tento dokument k dispozícii a starostlivo ho archivovať pre budúce použitie.

Online výpis listu vlastníctva

Online kataster, dostupný na stránke katasterportal.sk, je spoľahlivým pomocníkom pri získavaní informácií o nehnuteľnostiach. Tento nástroj umožňuje rýchlo a pohodlne pristupovať k dôležitým údajom, a to úplne zdarma, bez potreby návštevy úradu či katastrálneho centra.

Ako môže človek využiť online výpis listu vlatsníctva?

 • Vyhľadávanie podľa rôznych kritérií: Nech už sa človek zaujíma o číslo listu vlastníctva, meno vlastníka, parcelu alebo súpisné číslo nehnuteľnosti, online kataster umožňuje rýchlo lokalizovať požadovanú nehnuteľnosť.
 • Aktualizované údaje každý deň: Údaje na stránke sa aktualizujú každých 24 hodín, takže sú dostupné stále aktuálne informácie.
 • Mapové podklady z katastra: Portál mapka.gku.sk umožňuje prezerať si mapové podklady z katastra nehnuteľností priamo na jednom mieste.

Online výpis listu vlastníctva ušetrí cenný čas a umožní mať rýchly prístup k dôležitým informáciám o nehnuteľnostiach. Ako postupovať pri online vyhľadávaní?

 1. Navštíviť online portál katastra nehnuteľností: Zvyčajne spravovaný miestnou alebo národnou správou. Tieto portály sú obvykle bezplatné a dostupné pre každého s prístupom na internet.
 2. Zadať potrebné údaje: Na portáli človek potrebuje informácie o nehnuteľnosti alebo vlastníkovi, ktoré ho zaujímajú. Môže hľadať podľa mena vlastníka, parcely registra, listu vlastníctva alebo iných identifikačných údajov.
 3. Získať výpis z katastrálneho listu vlastníctva: Po zadání správnych údajov môže človek vyhľadať a získať výpis z katastrálneho listu vlastníctva.

Je však dôležité mať na pamäti, že online výpis listu vlatsníctva má informačný charakter. To znamená, že nie je určený na právne úkony a nemôže byť použitý ako právoplatný doklad. Pre oficiálne právne účely je potrebné konzultovať s miestnym katastrálnym úradom alebo právnym expertom.

Kataster listu vlastníctva podľa rôznych kritérií: podľa mena, podľa čísla, podľa súpisného čísla

Online kataster ponúka rôzne spôsoby vyhľadávania, ktoré umožňujú nájsť potrebné informácie o nehnuteľnostiach. Človek vie v katastri listu vlastníctva vyhľadávať podľa mena vlastníka, čísla listu vlastníctva, súpisného čísla nehnuteľnosti a ďalších kritérií. Tieto možnosti poskytujú pružnosť pri hľadaní presných údajov.

 • Vyhľadávanie podľa mena vlastníka: Ak človek pozná meno vlastníka nehnuteľnosti, môže jednoducho vyhľadať relevantné informácie. Stačí zadať meno vlastníka pozemku do vyhľadávacieho poľa a systém poskytne výsledky, ktoré obsahujú informácie o nehnuteľnostiach, ktoré patria tomuto vlastníkovi.
 • Výpis z listu vlastníctva podľa čísla: Ak má človek k dispozícii číslo listu vlastníctva, môže ho zadať do online katastra a získať kompletný výpis s dôležitými údajmi o danej nehnuteľnosti. Tento spôsob je rýchly a spoľahlivý.
 • List vlastníctva podľa súpisného čísla: Súpisné číslo nehnuteľnosti je unikátny identifikátor, ktorý sa používa v katastrálnych záznamoch. Stačí zadať toto číslo do online katastra a systém poskytne prístup k všetkým relevantným informáciám o danej nehnuteľnosti.

V katastri listu vlastníctva teda človek vie vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rozhodne vyhľadávať, online kataster umožní získať potrebné údaje rýchlo a efektívne.

list vlastníctva
Online kataster umožní získať potrebné údaje rýchlo a efektívne.

List vlastníctva bytu

List vlastníctva bytu je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje vlastnícky podiel majiteľa na konkrétnom byte v bytovom dome alebo bytovom komplexe. Tento list obsahuje dôležité informácie o bytových jednotkách a ich majiteľoch a má kľúčový význam pri riešení právnych a majetkových otázok. Tu je prehľad toho, čo list vlastníctva bytu zahŕňa:

 • Identifikácia majiteľa: List vlastníctva bytu obsahuje osobné údaje majiteľa bytu, vrátane mena, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu. Tieto informácie sú nevyhnutné na overenie toho, kto má právo vlastniť a disponovať daným bytom.
 • Popis bytu: V dokumente je detailný popis bytu, vrátane jeho presnej polohy v bytovom dome, rozlohy, dispozície a ďalších charakteristík. Tieto údaje sú dôležité pri určovaní, o ktorý byt ide.
 • Výpis z katastra: List vlastníctva bytu obsahuje aj výpis z katastra nehnuteľností, čo je oficiálny doklad, ktorý potvrdzuje vlastníctvo. V ňom sa uvádzajú informácie o parcele, na ktorej sa byt nachádza, ako aj ďalšie technické údaje.
 • Podiel vlastníctva: Každý majiteľ bytu má určený percentuálny podiel vlastníctva na celom nehnuteľnom komplexe. Tento podiel sa často určuje na základe veľkosti bytu a jeho umiestnenia.
 • Dátum aktualizácie: List vlastníctva bytu obsahuje aj dátum jeho poslednej aktualizácie. To zabezpečuje, že dokument je stále platný a obsahuje aktuálne informácie.

Pre majiteľov bytov je list vlastníctva neoceniteľným dokladom, ktorý potvrdzuje ich práva a povinnosti voči danému bytu a spoločenstvu vlastníkov bytov. Tento dokument je nevyhnutným pri kúpe, predaji, prenájme alebo dedičstve bytu a pomáha udržiavať jasnosť vlastníckych vzťahov v rámci bytového komplexu.