Meškanie letu kompenzácia

Leteli ste s nižšou cestovnou triedou, než za ktorú ste si zaplatili? Došlo k oneskoreniu vašej batožiny o niekoľko dní? Nevrátila vám letecká spoločnosť peniaze za letenku, aj keď ste let neabsolvovali? Alebo riešite iný spor s leteckou spoločnosťou?