Na čo slúži rozhodcovská doložka

S rozhodcovskou doložkou sa najčastejšie stretnete v zmluve o úvere, kde predstavuje jednu z jej častí. Ak zmluvné strany zmluvu podpíšu, dávajú tak súhlas s tým, že v prípade vzniknutých sporov nebudú problémy riešené súdom, ale rozhodcom.

Rozhodca je osoba, ktorú vyberá veriteľ, z čoho vyplýva, že v žiadnom prípade nebude rozhodnuté v prospech dlžníka. Rozhodca sa nedá označiť za nezávislého, pretože je zrejmé, že je právne spätý s veriteľom.

Môžete sa s rozhodcovskou doložkou stretnúť aj inde?

Nenechajte sa zmiasť – rozhodcovská doložka nie je len súčasťou zmlúv o úvere, stretnúť sa s ňou môžete aj v celom rade iných prípadov – v kúpnej zmluve, v uznaní dlhu, v objednávke a iných zmluvách a dohodách. Nájsť jej môžete buď v zmluve alebo v zmluvných podmienkach – dôležité je však hľadať.

Kedy je rozumné rozhodcovskú doložku podpísať?

Pohrávate sa s otázkou, kedy a za akých podmienok je rozumné rozhodcovskú doložku podpísať? Poradíme vám: rozhodcovskú doložku podpíšte vtedy, keď si budú obe strany istej nestrannosťou rozhodovanie a zároveň aj právne odbornosťou rozhodcu. Rozhodcovská doložka sa oplatí skôr právnickým osobám.

Aké sú riziká a výhody rozhodcovskej doložky?

Aj rozhodcovská doložka je spätá ako s rizikami, ako aj s výhodami. Je nutné počítať s tým, že rozhodca má nebývalej právomoci, vďaka čomu môže rozhodovať nezávisle na právnych predpisoch. Čo z toho vyplýva? Jediné – rozhodcovskej doložky sú nepredvídateľné a veľmi zradné. Napriek tomu k ich podpisovanie dochádza a to predovšetkým kvôli zdĺhavým a drahým procesom v prípade, ak by sa o spory začali starať súdne orgány.