Náhrada škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Tak ako iné osoby, samozrejme, aj zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojím konaním v rozpore s postupom de lege artis, teda odbornej lekárskej starostlivosti.

Pokiaľ dôjde k porušeniu povinnosti pri vykonanom zákroku či poskytovanej starostlivosti, máte právo sa brániť a požadovať náhradu škody.

Za čo všetko môžete žiadať odškodnenie?

  • Bolestné a náhrada sťaženia spoločenského uplatnenia,
  • náhrada straty na zárobku vrátane tej po skončení práceneschopnosti a náhrady straty na dôchodku,
  • odškodnenie za vzniknuté škody,
  • náhrada nákladov na liečenie,
  • jednorázové odškodnenie za trvalé následky.

Keďže advokáti nie sú odborníci na medicínu, budú na určenie nároku na odškodnenie potrebovať znalecký posudok.