Nevrátená vratná kaucia reklamácia

Nechce majiteľ vrátiť kauciu? Všemožne odďaľuje vrátenie peňazí? Prípadne si hľadá dôvody, prečo na ich vrátenie nevzniká nárok? Bráňte sa, žiadajte svoje peniaze späť!

Majiteľ je po ukončení nájmu povinný vratnú kauciu vrátiť!

Mámajiteľ právo vrátiť iba časť kaucie?

Prenajímateľ má právo si z kaucie strhnúť určitú časť peňazí iba v prípade, že došlo k nezaplateniu nájomného alebo záloh za energie, prípadne pokiaľ je v byte či dome nutné uskutočniť opravy poškodených vecí (nevzťahuje sa na bežné opotrebovanie).