Ochrana nefajčiarov alebo zachránenie fajčiarov?

V médiách je široko diskutovanou témou novela zákona o ochrane nefajčiarov.

Čo je úlohou novely?

Novela má najmä sprísniť podmienky, kde je zakázané fajčiť, priniesť nové výstrahy na cigaretových obaloch, ako aj zmenu samotného obalu. Diskusie, čo táto novela prinesie a najmä či vôbec prinesie nejaké výsledky, sú rozporné.

Otázkou je, čo by táto novela mala priniesť, čo je jej skutočným cieľom. Názov zákona hovorí, že by mal chrániť nefajčiarov. V skutočnosti však ochrana nefajčiarov je až riešením následku.

Potreba riešenia príčiny

Pre získanie pozitívnych výsledkov je vždy potrebné riešiť príčinu a nie až neželaný následok. Nemali by sme preto len chrániť nefajčiarov ale minimalizovať množstvo fajčiarov.

Či toto prinesú škaredé obrázky na cigaretových obaloch, alebo ich tvar, ťažko povedať. Ešte ťažšie je však zmeniť nazeranie spoločnosti na fajčiarov. Mladí sú stále presvedčení, že ak začnú fajčiť, budú dospelejší, starší si povedia, že im je to už jedno.

Fajčiari nemajú motiváciu prestať fajčiť

Fajčiari nemajú pozitívnu motiváciu prestať fajčiť. Samozrejme okrem bububu zdravotníckych organizácií o škodlivých následkoch fajčenia, ktoré už nikto neberie vážne. Tieto varovania sú už dnes chápané skôr s dešpektom.

Prečo napríklad fajčiari, ktorí zvyšujú náklady nášho zdravotníctva platia rovnaké zdravotné poistenie? Prečo neexistuje zoznam chorôb spôsobených fajčením, ktoré by bol fajčiar povinný financovať sám v prípade potreby liečenia?

Keď si vedome ničím zdravie, pričom ide o celosvetovo známy fakt. Aj bez potreby upozorňovania na obaloch každý vie, že si svoje telo ničí. Nie, že by to bol jediný spôsob ako sa zničiť (existuje ešte nadváha, stres aj iné zaručené spôsoby).

V poslednej dobe zažívajú veľký boom zariadenia na nahrievaniu tabaku (napr. Glo cigarety). Ponúkajú menej škodlivú alternatívu oproti tradičnému fajčeniu. Nahrievanie tabaku na teplotu 270 °C bez jeho spaľovania znamená, že sa neuvoľňuje dym s nepríjemným zápachom, ale aerosól. Používatelia si tak môžu vychutnávať bohatú chuť, a zároveň redukovať vystavenie škodlivým látka z klasických cigariet.

Fajčiari ohrozujú nie len seba, ale aj ostatných

Fajčenie sa dotýka aj okolia, dotýka sa blízkych, dotýka sa náhodných ľudí v kancelárií či na ulici. Fajčiari spôsobujú ujmu nielen sebe, ale aj iným. A pokiaľ sú fajčiari takto bezohľadní voči sebe a dokonca aj voči okoliu, ťažko sa z nich stanú nefajčiari.

Zabrániť treba tomu, aby sa z nefajčiara stal fajčiar. To by malo byť úlohou zákonov, predpisov, ale nepostačuje jeden zákon. Musí ísť o komplexnú úpravu od zdravotných predpisov (o poistení, o úhrade liekov), cez predpisy o vysielaní a retransmisii až po úplný zákaz predaja cigariet.

Cigaretový priemysel je však mocný, jeho moc prakticky nebude možné obmedziť, ale stratou klientov a ziskov by sa výsledok mohol dostaviť, aj keď určite nie v dohľadnej dobe.

Chrániť preto asi treba nefajčiarov, ale najmä znížiť počet fajčiarov. Diskusie o tvare cigaretových krabičiek, sú len obchodným ťahom, neriešia meritum problému.