Odškodnenie nezrealizované dielo odškodnenie

Neodviedli remeselník alebo remeselná firma svoju prácu dobre? Alebo zákazku nedokončili? Požadujte svoje peniaze alebo ich časť späť!

Čo riešiť?

  • Odškodnenie za zjavné nedostatky diela,
  • odškodnenie za skryté nedostatky diela,
  • odškodnenie za nedokončené či nerealizované dielo.

Ak vám remeselník či firma odovzdá dielo (napríklad kuchynskú linku, rekonštrukciu bytu) so zjavným nedostatkom alebo sa po čase objavia chyby skryté, ihneď zhotoviteľa o nedostatkoch informujte a požadujte opravu alebo zľavu z ceny.