Oneskorený let cez noc? Nechajte si zaplatiť hotel a požadujte odškodnenie

Ak dôjde k mnohohodinovému meškaniu, ktoré trvá cez noc, má cestujúci nárok na zaistenie nocľahu. Zaplatenie hotelu leteckou spoločnosťou ale ešte neznamená, že zaniká nárok na finančné odškodnenie.

Kedy vzniká nárok na zaplatenie ubytovania?

Nárok na zaistenie ubytovania vzniká, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • meškanie letu je dlhšie ako 3 hodiny,
  • meškanie letu trvá cez noc,
  • let je z európskeho letiska alebo od európskeho dopravcu.

Príklad: Nárok na zaistenie nocľahu od leteckej spoločnosti vznikne pri lete, ktorý mal povodne z Bratislavy odletieť v 22:00, ale jeho odlet bol posunutý na 6:00 ďalšieho dňa. – Meškanie viac ako 3 hodiny, meškanie cez noc, let z letiska v EU.

Nezáujem zo strany dopravcu

V prípade, že dopravca odmieta ubytovanie zaistiť alebo sa k situácii stavia nijako, môže si cestujúci ubytovanie zabezpečiť vlastnými silami a následne po leteckej spoločnosti požadovať preplatenie nákladov za hotel.

Pozor ale na luxusné ubytovanie. Pokiaľ by si cestujúci zaplatil napríklad hotel za 500 € za noc, je pravdepodobné, že náklady mu dopravca nahradiť odmietne.

Doprava na hotel

Dopravca by mal okrem ubytovania cestujúcemu zaistiť aj transport na hotel a späť na letisko. Poprípade by malo dôjsť k preplateniu nákladov za cestu, pokiaľ si cestujúci zaisťoval dopravu sám. V takomto prípade je vhodné uchovať si účtenky napríklad za taxík alebo za autobus.

Nárok na finančnú kompenzáciu nezaniká

Ak je let oneskorený cez noc a letecká spoločnosť zaistí cestujúcemu ubytovanie, ešte to neznemená, že nemá právo žiadať odškodnenie, ktoré sa môže vyšplhať až na 600 €.

Či nárok na finančnú kompenzáciu za meškanie letu vzniká, záleží na tom, z akého dôvodu ku meškaniu došlo. Ak bolo dôvodom meškania zlá počasie, štrajk zamestnancov letiska alebo nepokoje v destinácii, nárok na odškodnenie nevzniká. Pokiaľ ale meškanie letu cez noc vzniklo napríklad kvôli technickej poruche, nárok na kompenzáciu 250 – 600 € cestujúci má.