Overte si zadarmo, či máte nárok na odškodnenie pri zrušenie alebo meškanie letu

Pri oneskorenom letu alebo, keď je let o viac ako 3 hodiny oneskorený, môžete mať nárok na finančnú kompenzáciu až 600 €. Výška úhrady je závislá na letovej vzdialenosti.

  • 250 €, keď je dĺžka letu menej ako 1500 km,
  • 400 €, keď je let 1500 – 3500 km,
  • 600 €, keď je dĺžka letu viac ako 3500 km.

Aby ste však na kompenzáciu za oneskorený či zrušený let, ktorú stanovuje nariadenie EÚ, mali nárok, musí váš let spĺňať určité podmienky.

  • Oneskorený let musia byť oneskorený o viac ako 3 hodiny.
  • Zrušený let musí byť zrušený v posledných 14 dňoch pred odletom.
  • Let musí byť prevádzkovaný leteckým dopravcom so sídlom na území EÚ alebo odlietať z Európy.
  • Let nesmie byť oneskorený alebo zrušený kvôli tzv. Mimoriadnym okolnostiam.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kvôli vyššie spomenutým výnimkám má na odškodnenie nárok len málokto, opak je však pravdou. Z našich skúseností môžeme povedať, že na kompenzáciu za komplikácie v leteckej doprave má v SR nárok niekoľko desiatok tisíc cestujúcich ročne. Patríte medzi nich?