Ploty okolo nás

Povinnosťou každého majiteľa pozemku je zabezpečiť jeho oplotenie. Postaviť plot znie jednoducho, ale postaviť plot, ktorý okrem zabezpečovacej funkcie bude plniť aj estetickú funkciu – k tomu je už potrebné sa hbšie zamyslieť.

Keď sa zamýšľame pri obliekaní nad tým, aby sme sa cítili nielen prakticky ale aj pekne – podobne je potrebné zmýšľať aj pri voľbe oplotenia. Čím zodpovednejšie človek k jednotlivým veciam pristupuje tým sa mu vynára viac možností.

Rôzne vyzerajú ploty na vidieku, inak v mestskej aglomerácii, iné bývajú aj okolo priemyselných parkov. Široká škála produktov oplotení však dnes tieto rozdiely vie operatívne riešiť.

Laik ani nemôže vedieť koľko existuje druhov pletív čo do tvaru, povrchovej úpravy, spôsobov inštálácie. Až sa dostanete k bodu, kedy je potrebné riešiť oplotenie a pred vami sa rozvinie paleta možností.

Trh ponúka prenosné oplotenia, ktoré poznáme pri známych rekonštrukciách objektov, pri usporiadaní rôznych akcií –  kultúrnych, športových.

Moderné prvky gabióny – plnia funkciu oporných múrov, deliacich múrov s protihlukovou, protiprachovou funkciou. Dizajnéry ich vedia začleniť do prostredia ako záhradný nábytok.

Pletivá sa využívajú okolo cestných komunikácií – proti možnosti preniknutia zvere, sú však aj súčasťou zabezpečenia pri chove dobytka či lesníctve. Rôzne varianty oplotení a pletív je vidno na letiskách, v zoologických záhradách.

Okrem tvaru stĺpkov, pletív potrebujeme sa zamyslieť aj nad ich povrchovou úpravou – nakoľko musia odolávať vplyvu prostredia do akého sú inštalované.

Pri stavbe oplotenia je dobré, ak dodávateľ poskytuje aj poradenstvo, servis – toto všetko nájdete aj u jedného z radu dodávateľov – firmy Betafance.

S produktami a servisom tejto firmy s ôsmymi výrobnými závodmi, 30 timi odbytovými kanceláriami s celkovo 1500 zamestnancami  sa stretnete už v 100 krajinách sveta.