Poľnohospodárske družstvá

V České republice jsou stovky zemědělských družstev, které mají desetitisíce členů. Tito členové mají v družstvech prostřednictvím svých podílů majetek často v řádech statisíců korun. Družstva však občas nejsou ochotny podíly vplácet a nabízejí pro majitele nevýhodné alternativy. Buď musíte čekat 5 – 10 let, než peníze za majetek dostanete, nebo jste nuceni se smířit s podstatně nižším vypořádacím podílem, než na jaký máte nárok.