Právna pomoc

Právna pomoc

Právnu pomoc na území SR poskytujú advokáti zapísaní do zoznamu advokátov. Respektívne advokátske spoločenstvá zapísané v zoznamu advokátskych spoločenstiev vedených Slovenskou advokátskou komorou. Právnu pomoc v trestných veciach poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu exoffo advokátov. Bezplatnú právnu pomoc poskytujú len advokát zapísaní do zoznamu advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc.

Bezplatná právna pomoc

Bezplatnú právnu pomoc, v prípade, že spĺňate podmienky, Vám poskytnú v Centre právnej pomoci.

Právna pomoc v krajinách Európskej únie

Informácie, ktoré potrebujete na oboznámenie sa s vnútroštátnymi systémami právnej pomoci a s podmienkami získania právnej pomoci nájdete na stránke Európskej komisie. Ak chcete požiadať o právnu pomoc v inom členskom štáte, ako v SR, existujú medzinárodné dohovory, ktoré môžu záležitosti uľahčiť.

Okamžitá právna pomoc

Ak potrebujete práve teraz právne poradenstvo, obráťte sa na nás. S Vašou otázkou bezodkladne oslovíme advokáta a odpoveď Vám následne zašleme späť. V prípade, ak bude možné zodpovedať Vašu otázku jednoducho, rada bude bezplatná, ak však bude potrebné komplexné právne poradenstvo, bude Vám vopred oznámená cena a termín vybavenia.