Už nestačí kvalitný výkon povolania, advokáti potrebujú reklamu?

Od 1. januára 2013 vstúpi do platnosti novela zákona o advokácií. Okrem množstva podstatných či menej podstatných zmien umožňuje advokátom používať na propagáciu svojich služieb reklamu. Doposiaľ takáto reklama bola v zásade zakázaná.

Otázkou je, či si samotný advokáti presadili takúto zmenu v zákone, alebo reklamné agentúry naháňajúce nových klientov. Je verejným tajomstvom, že aj keď je kríza, väčšina firiem si na reklamu peniaze nájde. Všetci to vidíme či už na uliciach, v televízií, na internete.

Reklama a globalizácia

Celý svet sa monopolizuje, globalizuje a pravdepodobne aj reklama advokátov prispeje k tomu, že veľké advokátske kancelárie, ktoré si ju budú ako jediné môcť dovoliť.

Reklamou prilákajú všetkých väčších, resp. zaujímavejších klientov a ostatným advokátom zostanú len drobní klienti. Je možné, že sa ešte viac prehĺbia rozdiely medzi jednotlivými kanceláriami. To môže viesť k postupnému pohlcovaniu menších väčšími.

Doposiaľ sa advokát prezentoval kvalitným výkonom svojho povolania. A každý klient si našiel toho svojho advokáta či už podľa referencií, sympatií, či miesta výkonu advokácie.

Nová novela zákona

Prečo bola reklama, prezentácia advokátkej praxe povolená vie len autor novely zákona o advokácií a verejnosti to neprezradil. V zmysle dôvodovej správy predkladateľ vysvetľuje svoj zámer tým, že novou úpravou sa docieli jednoznačné definovanie pojmu reklama a prezentácia výkonu advokátskeho povolania a taktiež stanovenie hraníc povolenej reklamy.

Ale novela priniesla ďaleko viac. Autorom novely deklarované „definovanie pojmu“ sa mu akosi vymklo z rúk. V skutočnosti novela výrazným spôsobom zasahuje do samotnej podstaty tohto právneho inštitútu, pričom ho od základu mení.

Pri kontaktovaní rezortu justície vo veci otázok k novele zákona o advokácií, ministerstvo zvolilo taktiku mŕtveho chrobáka a pre istotu vôbec nereaguje.

Viackrát naznačenú otázku prečo, pre koho to bude dobré, komu to prinesie úspech asi z dostupných materiálov nie je možné zodpovedať.

Január 2013 začne písať novú kapitolu advokátkeho povolania na Slovensku a až realita ukáže, čo bolo zámerom zákonodarcu pri modifikácií inšitútu advokátskej reklamy.