Simultánne tlmočenie – preklad okamžite

Simultánne tlmočenie je druh tlmočenia, kedy tlmočník počúva rečníka a jeho prejav paralelne prekladá publiku do mikrofónu. Najznámejším príkladom využívania simultánnych tlmočníkov je v súčasnosti pravdepodobne spôsob tlmočenia v európskych inštitúciách.

Simultánne tlmočenie sa niekedy nazýva aj tzv. konferenčným alebo kabínovým tlmočením, a to možno sčasti aj preto, ako funguje práve v rôznych medzinárodných európskych inštitúciách. Tu tlmočníci pracujú s pomocou využitia špeciálnej tlmočníckej techniky v zvukotesných kabínach.

Rečník v zasadacej miestnosti hovorí do mikrofónu, zatiaľ čo tlmočník jeho prejav takmer okamžite prekladá pre ostatných poslucháčov.

Každý účastník takéhoto zasadnutia si vo svojich slúchadlách vyberie jazyk, ktorý chce počuť a už sa len spolieha na schopnosti profesionálnych tlmočníkov. Nemožno však o simultánnom tlmočení hovoriť ako len o čisto kabínovom.

Tlmočníci a simultánne tlmočenie sa využíva aj na rôznych medzinárodných konferenciách, seminároch, zasadaniach, kde nemusia byť tlmočníci zatvorení iba v kabíne, ale tlmočiť môžu aj priamo publiku, pred ktorým stoja so samotným rečníkom.

Využíva sa takisto aj tzv. šepkané tlmočenie, čo je jeden z typov simultánneho tlmočenia. V tomto prípade stojí tlmočník blízko osoby, ktorej potichu tlmočí a sprostredkúva tak obsah z iného jazyka.

Ak teda plánujete v blízkej budúcnosti nejaké to medzinárodné zasadnutie, konferenciu či seminár a nechcete sa spoliehať len na svoje vlastné jazykové schopnosti a znalosti a radšej prenecháte túto zodpovednosť na školeného profesionála.

Pouvažujte možno nad využitím služieb odborníkov zo stránky lexika.sk, ktorí vám s prekladom dokážu pomôcť na profesionálnej úrovni a ukrátiť vás tak aspoň o jednu starosť navyše.