Štát

Ani stát se nechová bezchybně a někdy může své občany svým jednáním dokonce poškodit. Průtahy v soudním řízení, neoprávněné stíhání nebo dokonce škoda způsobená špatným úředním rozhodnutím. Za pochybení státních zaměstnanců odpovídá stát a v zákonem stanovených případech je povinen poškozenému zaplatit finanční odškodnění za problémy, které mu způsobil.