Čím sú technické preklady špecifické?

Okrem jazykových prekladov, ktoré sa zameriavajú na preklad marketingových materiálov, právnych dokumentov, zmlúv, na preklad stanov, zakladateľských listín či spoločenských zmlúv sa čoraz častejšie objavuje požiadavka zo strany klientov na rôzne technické preklady.

Či už ide o preklad manuálu, softvéru, technického listu, vedeckej štúdie, návodov na použitie, technických správ a inštrukcií alebo vedeckého článku.

Keďže sa nejedná o bežné preklady je potrebné, aby spoločnosť, na ktorú sa s technickým prekladom obrátite disponovala kvalitnými odborníkmi na technické preklady.

Vzhľadom na náročnosť a druh technického prekladu musí daná prekladateľská spoločnosť zvoliť profesionálneho prekladateľa, ktorý sa špecializuje na daný druh technických prekladov, keďže je podstatné zvoliť správnu technickú terminológiu.

Technické preklady považujeme za odborné preklady, ktoré priamo súvisia z rôznymi oblasťami techniky. Je preto potrebné, aby dané preklady vyhovovali prekladatelia, ktorí majú skúsenosti a predovšetkým prax v danej technickej oblasti.

Renovované prekladateľské spoločnosti špecializujúce sa na technické preklady preto zamestnávajú niekoľko odborných prekladateľov, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti priemyslu, či už ide o automobilky, strojárstvo, elektrotechnika či stavebníctvo.

Základné piliere, na ktorých stojí každá prekladateľská spoločnosť zameriavajúca sa na technické preklady, predstavujú presnosť, jednoznačnosť a konzistentnosť daných technických prekladov.

Fakt, že sa klient môže spoľahnúť na preložený text je najvyšším ocenením pre akúkoľvek modernú a spoločensky zodpovednú prekladateľskú spoločnosť.

Nepresný preklad totiž môže vyústiť do nepredstaviteľných škôd pre klienta na jednej strane a na druhej strane predstavuje pokles prestíže danej prekladateľskej spoločnosti.