Titul MBA – kde a ako?

Titul MBA predstavuje ďalšie tri písmenká za menom, ktoré majú potenciál zlepšiť či naštartovať vašu kariéru. Po tomto u nás ešte stále nie až tak bežnom titule túži čoraz väčšie množstvo ľudí a to najmä takých, ktorí sa chcú zaradiť medzi manažérsku elitu.

Titul MBA (Master of Business Administration) predstavuje totiž, najmä v zahraničí, najvyššiu manažérsku kvalifikáciu, a preto je vhodný pre ľudí z oblasti manažmentu, ekonomiky, podnikania a obchodu. No a ako sa dá vlastne taký titul na Slovensku získať?

Ako získať titul MBA?

Počet vysokých škôl a univerzít, ktoré poskytujú MBA štúdium zatiaľ nie je príliš veľké množstvo. Ich počet sa so stúpajúcim záujmom o tento druh vzdelania pomaly stále zvyšuje. 

Získať titul MBA môžete napríklad na Ligs University, na Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Ekonomickej univerzite v Bratislave, alebo napríklad aj na City University of Seattle a v zopár ďalších vzdelávacích inštitúciách.

Je pravda, že toto štúdium vďaka jeho odlišnosti od bežných slovenských odborov nebýva bezplatné a treba si naň pripraviť nejaké tie finančné prostriedky, ale nie je výnimkou ani to, že samotné firmy často sponzorujú štúdium svojich zamestnancov.

Zároveň, peniaze, ktoré investujete do svojho vzdelania sú asi tými najlepšie investovanými peniazmi. Titul MBA vo vašom životopise celkom určite zaujme a pomôže vám v získaní zamestnania.

Je viacero foriem, ako možno študovať a ako získať titul MBA. Existuje klasická denná forma štúdia, dištančná alebo aj popri zamestnaní.
Je len na vás, ktorá forma štúdia vám vyhovuje najviac a ktorú si vyberiete.

Titul MBA by sa dal nazvať magisterským titulom, ale prináša so sebou aj veľmi pekný bonus navyše.