Typy rolovacích garážových brán

Rolovacie brány sú v súčasnosti veľmi obľúbeným typom brán, ktorý je využívaný tak na privátne, ako aj priemyselné účely.

Tieto brány predstavujú priestorovo nenáročný typ garážových brán, ktorý je obľúbený najmä vďaka faktu, že pri otváraní a zatváraní nezasahujú do interiéru a možno ich namontovať takmer všade.

Rolovacie garážové brány totiž možno namontovať do stavebného otvoru brány, pred daný otvor aj za otvor brány. Sú obľúbenou alternatívou uzatvárania a zabezpečenie vchodu, výkladu predajne a poslúžia aj ako ochrana presklenej fasády.

V súčasnosti sa na trhu môže zákazník stretnúť tak s rolovacími garážovými bránami s boxom, ako aj s rolovacími bránami bez boxu. Prvá alternatíva rolovacích brán je spravidla zložená z lamiel, ktoré sú po stranách vedené vo vodiacich lištách. Samotná brána sa roluje hore, do viditeľného boxu.

Rolovacie garážové brány s boxom nie sú náročné na priestor, ako je to napríklad v prípade sekčných garážových brán. Sú taktiež bezpečnou alternatívou, pretože riešenie zamedzujúce nadvihnutiu spočíva v závesných pružinách, ktoré držia lamely v jednej rovine.

Rolovacie brány s boxom sa svojou jednoduchosťou a estetickou stránkou hodia do každej garáže.

Druhým typom rolovacích brán sú brány bez boxu. Ide o garážové brány, ktoré sú konštruované do navzájom zamknutých hliníkových lamiel. Ochrana proti nadvihnutiu je zabezpečená rovnako, ako v prípade rolovacích brán s boxom, teda závesnými pružinami držiacimi lamely v jednej rovine.

Rolovaciu bránu bez krycieho boxu je možné umiestniť iba v interiéri objektu. Moderné rolovacie brány sú už spravidla ovládané na diaľku, čo zvyšuje komfort užívateľa danej brány. Rolovacie garážové brány je možné použiť tak do nových, ako aj už existujúcich objektov.