V tomto roku sa už cez 4 000 Slovákov rozhodlo požadovať po leteckých spoločnostiach odškodnenie. Najčastejšie riešili meškajúce lety

Viac ako štyri tisíc slovenských cestujúcich sa v tomto roku rozhodlo po leteckých spoločnostiach požadovať odškodnenie za komplikácie, ktoré im vznikli počas letu. Cez sedemdesiat percent z nich chcelo finančnú kompenzáciu za meškajúci let, jedna štvrtina žiadala odškodnenie za zrušený let.

Dvadsať percent zo 4 000 žiadostí bolo hneď na začiatku odmietnutých kvôli nesplneniu podmienok. Vychádza to z databáze za rok 2018 od spoločnosti Vaše nároky.sk, ktorá pomáha cestujúcim získavať kompenzácie v leteckej doprave.

Spoločnosť Vaše nároky.sk v roku 2018 obdržala už viac ako 4 000 žiadostí, ktoré sa týkali kompenzácií v leteckej doprave. Najväčší nárast bol zaznamenaný v letných mesiacoch od júla do septembra. Cez 600 prípadov prijatých v roku 2018 už bolo úspešne doriešených, kedy cestujúci od leteckých spoločností získali odškodnenie.

Najväčšie množstvo žiadostí o odškodnenie sa týkalo meškajúcich letov, jednalo sa o 71 % z celkového počtu cestujúcich, ktorí sa na Vaše nároky.sk obrátili. V 25 % cestujúci požadovali odškodnenie za zrušenie letu. Meškajúcu, stratenú a poškodenú batožinu riešili asi 2 % cestujúcich a 1 % malo problém s odmietnutím nástupu do lietadla.

Meškajúci let

71 %

Zrušený let

25 %

Meškajúca, stratená alebo poškodená batožina

2 %

Odmietnutie nástupu do lietadla

1 %

Ostatné

1 %

Údaje v tabuľke vychádzajú z databáze o veľkosti 4 052 klientov.

Odškodnenie za komplikácie v leteckej doprave sa vypláca podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, podľa ktorého majú cestujúci pri splnení stanovených podmienok nárok na odškodnenie vo výške 250, 400 akebo 600 € podľa vzdialenosti letu.

Niektoré žiadosti o odškodnenie preto, práve z dôvodu nesplnenia podmienok potrebných pre nárok na finančnú kompenzáciu, muselo byť hneď na začiatku zamietnutých. Spoločnosť Vaše Nároky.sk v roku 2018 zamietla približne 20 % z celkového počtu žiadostí.

„Aby nárok na odškodnenie vznikol, nesmie byť meškanie alebo zrušenie spôsobené tzv. mimoriadnymi okolnosťami a let musí byť uskutočnený buď európskym dopravcom, alebo z územia Európskej únie, Nórska, Islandu a Švajčiarska.“ vysvetľuje právnik. Medzi mimoriadne okolnosti sa radí hlavne nepriazeň počasia, politické nepokoje či štrajk zamestnancov letiska.