VIN číslo – čo znamená, na čo sa používa

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je jedinečný kód, ktorý každému vozidlu prideľuje výrobca. Používa sa na identifikáciu konkrétneho vozidla a na sledovanie jeho histórie. Čo znamenajú jednotlivé čísla a kde ho nájde majiteľ vozidla?

Cieľom tohto článku je preskúmať význam identifikačného čísla vozidla (VIN) a jeho úlohu pri registrácii vozidla, poistení vozidla a v správach o histórii vozidla. Bude sa venovať aj rôznym typom čísel VIN a spôsobu ich čítania. Nakoniec čitateľovi poskytne tipy a rady, ako správne používať VIN na ochranu svojho vozidla.

VIN číslo auta

Číslo VIN sa nachádza na prístrojovej doske na strane vodiča – v blízkosti dolného rohu čelného skla, na dverách na strane vodiča, v technickom preukaze vozidla a v preukaze poistenca.

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17-miestny kód, ktorý sa používa na identifikáciu konkrétneho vozidla. Pozostáva z číslic a písmen, ktoré sú jedinečné pre konkrétne vozidlo. Používa sa na poskytnutie informácií o histórii vozidla, ako je rok výroby, značka a model a krajina pôvodu.

Štandardizácia VIN je dôležitou súčasťou automobilového priemyslu. Od konca 80. rokov 20. storočia sa všetkým vozidlám prideľuje štandardný 17-znakový VIN, ktorý pomáha pri ich identifikácii. To pomáha zabezpečiť, aby sa všetky vozidlá sledovali rovnakým spôsobom a aby sa rýchlo a presne identifikovali prípadné opravy.

VIN číslo auta sa skladá z troch rôznych častí:

  1. svetového identifikačného kódu výrobcu (WMI)
  2. sériového čísla vozidla
  3. kontrolnej číslice vozidla

Kód WMI je trojpísmenový kód, ktorý identifikuje výrobcu vozidla. Výrobné číslo je päťmiestny kód, ktorý identifikuje jednotlivé vozidlo. Kontrolná číslica sa používa na overenie správnosti VIN.

VIN číslo podľa ŠPZ

VIN sa dá použiť aj na zistenie histórie vozidla. Mnohé webové stránky ponúkajú služby, ktoré umožňujú zadať VIN číslo a získať správu o predchádzajúcich majiteľoch vozidla, o všetkých nehodách, ktorých bolo vozidlo účastníkom, o jeho servisnej histórii a ďalších dôležitých informáciách. To môže byť užitočné pri zvažovaní kúpy ojazdeného vozidla, pretože to môže pomôcť urobiť informované rozhodnutie.

V prípade, že niekto kupuje jazdené vozidlo alebo si potrebuje zistiť termín STK, môže si overiť dané vozidlo zadaním ŠPZ alebo VIN čísla online. Zoznam dostupných údajov je pre každé vozidlo individuálny.

Diely podľa VIN

Pre vozidlá sú k dispozícii aj diely podľa VIN. VIN číslo sa môže použiť na určenie, ktoré konkrétne diely vozidla sú s ním kompatibilné. Tento typ informácií umožňuje mechanikom rýchlo identifikovať správne diely pre vozidlo, čo pomáha šetriť čas a peniaze pri vykonávaní opráv.

Náhradné diely podľa VIN možno nájsť v online katalógoch náhradných dielov a v niektorých prípadoch aj na webovej stránke výrobcu vozidla.

Pri objednávaní dielov pre vozidlo je dôležité poznať presný typ a model vozidla. Na presnejšiu identifikáciu dielov vozidla možno použiť VIN kód, pretože obsahuje informácie o značke, modeli a roku výroby vozidla. Ak má majiteľ napríklad starší model vozidla, diely sa môžu mierne líšiť od dielov používaných v novšom modeli vozidla. Znalosť VIN mu pomôže objednať správne náhradné diely pre svoje vozidlo.

Kód motora podľa VIN

Čísla VIN sa zvyčajne skladajú zo 17 znakov a možno ich použiť na dekódovanie rôznych informácií o vozidle vrátane kódu motora.

Kód VIN možno použiť na dekódovanie kódu motora. Tento kód je zvyčajne ôsmym znakom vo VIN a malo by to byť buď písmeno alebo číslo. Vo všeobecnosti písmená označujú rôzne typy motorov, napríklad „G“ pre benzín alebo „D“ pre naftu. Čísla sa zasa používajú na označenie veľkosti motora.

Napríklad kód motora „2.0“ môže označovať 2,0-litrový motor, zatiaľ čo kód motora „3.3“ môže označovať 3,3-litrový motor. V niektorých prípadoch môže kód motora obsahovať aj písmeno, napríklad „J“ pre preplňovaný motor.

Kód VIN je prvou časťou čísla VIN. Skladá sa z prvých troch znakov VIN a často sa označuje ako World Manufacturer Identifier (WMI). Tento kód sa používa na identifikáciu krajiny pôvodu, výrobcu a konkrétneho modelu vozidla. Napríklad kód VIN začínajúci číslom 1HGCM8B15RA znamená, že vozidlo bolo vyrobené v Spojených štátoch spoločnosťou Honda a že ide o model Civic.

Kód motora je ďalšou časťou VIN. Tento kód sa skladá zo štvrtého až ôsmeho znaku VIN a slúži na identifikáciu typu motora, veľkosti a ďalších informácií o motore. Napríklad VIN začínajúci 1HGCM8B15RA môže mať kód motora 1,8 l SOHC. Tento kód informuje o tom, že ide o motor s objemom 1,8 litra s jedným hriadeľom nad hlavou.

Kód motora je celkovo dôležitou súčasťou VIN čísla vozidla a môže uľahčiť rýchlu identifikáciu značky, modelu a roku výroby vozidla spolu s typom a veľkosťou motora.

Dekódovaním kódu motora konkrétneho VIN čísla môže majiteľ auta lepšie pochopiť vlastnosti vozidla, čo mu následne pomôže pri jeho správnej údržbe.

Overenie VIN čísla

Identifikačné čísla vozidiel (VIN) sú dôležitou súčasťou nákupu a predaja osobných a nákladných vozidiel a motocyklov. Čísla VIN poskytujú jedinečný identifikátor pre každé vozidlo a umožňujú kupujúcim a predávajúcim identifikovať a sledovať vozidlá počas ich životného cyklu.

Čísla VIN sú dôležitým nástrojom na identifikáciu odcudzených vozidiel, prevenciu podvodov a zabezpečenie správnej registrácie vozidiel na príslušných úradoch.

Hlavnou výhodou identifikácie VIN je, že umožňuje kupujúcim a predávajúcim rýchlo a presne identifikovať konkrétne vozidlo. VIN sa zvyčajne nachádza v dolnom rohu čelného skla na strane vodiča, ale v závislosti od značky a modelu sa môže nachádzať aj na iných častiach vozidla. Vďaka štandardizovanému formátu VIN sa dajú ľahko použiť na rýchlu identifikáciu vozidla.

Čísla VIN poskytujú aj cenné informácie o histórii vozidla. Vyhľadaním čísla VIN môžu kupujúci zistiť kľúčové informácie, ako je dátum výroby vozidla, typ motora a ďalšie dôležité vlastnosti. Tieto informácie sa dajú použiť na uistenie, že vozidlo je v dobrom stave a nemá žiadne skryté problémy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon. Overenie VIN čísla je dostupné aj online.

VIN čísla sú kľúčové aj z hľadiska prevencie podvodov a krádeží. VIN je zvyčajne vyrytý do rámu vozidla, čo sťažuje jeho falšovanie alebo odstránenie. To uľahčuje orgánom činným v trestnom konaní identifikáciu ukradnutých vozidiel a pomáha odradiť potenciálnych zlodejov. VIN tiež uľahčuje kupujúcim uistiť sa, že vozidlo je riadne zaregistrované a poistené.

Overenie VIN čísla zadarmo

Ak niekto kupuje ojazdené vozidlo, ešte pred samotným kontaktovaním predajcu alebo absolvovania osobnej obhliadky je dobré si vozidlo overiť a ušetriť si tak čas a nervy.

Na trhu sú prevažne platené služby, ale overiť si VIN číslo zadarmo nie je žiaden problém.

Na overenie vozidla bude potrebných pár detailov o vozidle – najlepšie VIN číslo vozidla. Ak VIN číslo nie je známe, v mnohých prípadoch bude stačiť aj ŠPZ. Ak nie je uvedený ani jeden detail, je potrebné požiadať predajcu minimálne o jeden z týchto údajov. 

Na stránke overenie.digital je možné zistiť si základné detaily o vozidle za pomoci VIN, ŠPZ alebo TP. Táto stránka automaticky overuje aj register vozidiel v pátraní, dokonca ak malo vozidlo viac majiteľov s rôznymi ŠPZ, tak tieto sú zobrazené vo výpise – už aj podľa tejto informácie sa dá usúdiť koľko majiteľov auto malo v minulosti v SR. Táto služba je zadarmo.

Načítanie údajov môže trvať trochu dlhšie, ale oplatí sa počkať. Po registrácii na stránke sa dá vyhľadávané vozidlo uložiť.

Ako alternatívu možno využiť aj overenie vozidla od SLSP – stačí vedieť len ŠPZ alebo VIN číslo. Vo výsledku hľadania je informácií menej, ale zobrazuje sa aj odhadovaná priemerná cena auta. Denne sa dá overiť len 3 vozidlá. Ak človek potrebuje overiť viac vozidiel v priebehu jedného dňa, stačí si link otvoriť v inkognito okne, prípadne vymazať cookies.

Je to síce menej informácií ako v prípade vyhľadávania na stránke overenie.digital, ale napríklad na zistenie VIN čísla podľa ŠPZ alebo priemernej hodnoty vozidla to postačuje.

Výbava auta podľa VIN kódu zdarma

Na zistenie výbavy auta podľa VIN kódu zdarma je potrebné napísať na vypisvybavy@voton.cz. Následne treba zaslať VIN vozidla, prípadne čo presne je potrebné hľadať – celú výbavu alebo len konkrétne informácie, ako napríklad farbu či uťahovací moment a podobne. 

Z VIN kódu vozidla je možné zistiť informácie o vozidle – ako presne vyzeralo, keď zišlo z linky, aký malo motor, akú malo farbu, či malo nejakú výbavu v rámci individuálneho prevedenia atď.

V závislosti od konkrétnej konfigurácie vozidla je možné zistiť aj servisné a technické informácie. Tieto informácie je potrebné zistiť vo viacerých prípadoch – napr. pre kód farby laku, na overenie stavu vozidla pri kúpe ojazdeného vozidla, na objednanie autodielov podľa VIN v závislosti od konkrétnej výbavy vozidla.

Vďaka kódu VIN, ktorý je pre každé vozidlo jedinečný, ho možno porovnať s databázou výrobcov a zistiť, ako vozidlo vyzeralo v čase výroby.

Výhodou je, že sa dá týmto spôsobom ľahko zistiť, aké úpravy alebo zmeny boli na vozidle vykonané počas jeho životnosti.

Niektoré informácie sú uvedené v technickom preukaze, ale porovnanie toho, v akej výbave vozidlo zišlo z výrobnej linky, s tým, v akej je teraz, poskytne ďalšie podrobnosti.

Majiteľ vozidla podľa VIN

Zistenie mena majiteľa vozidla nie je možné ani podľa ŠPZ, ani podľa VIN. Bolo by to v rozpore s ochranou osobných údajov. Každopádne Ministerstvo vnútra spravuje register vozidiel. Podľa ŠPZ je možné vyhľadávať v registri údaje o vozidle na webovej stránke. Totožnosť majiteľa podľa ŠPZ sa ale bohužiaľ nedá zistiť. Majiteľ vozidla podľa VIN sa taktiež nedá nájsť.

VIN kód

Identifikácia VIN je základným nástrojom pri kúpe a predaji vozidiel. Štandardizovaný formát VIN uľahčuje identifikáciu a sledovanie vozidiel, zatiaľ čo informácie, ktoré VIN poskytuje, pomáhajú kupujúcim robiť informované rozhodnutia. VIN je dôležitým nástrojom na predchádzanie podvodom a krádežiam.

Pomáha tiež štandardizovať vozidlá, uľahčuje rýchlu a presnú identifikáciu vozidiel a umožňuje mechanikom rýchlo nájsť správne diely na opravy.