Za oneskorenie 4 hodiny cestujúci získal 188 €

Let pána Miroslava bol na ceste späť domov z dovolenky oneskorený o 4 hodiny. Za niekoľkohodinové čakanie na letisku nakoniec cestujúci získal 188 €.

Pán Miroslav sa v novembri vracal späť z dovolenky. Jeho let mal v poobedných hodinách končiť vo Viedni, už na letisku v Nemecku však zistil, že jeho let bude mať minimálne 3 hodiny meškanie.

Ešte na letisku odletu pán Miroslav zisťoval, prečo ku oneskoreniu došlo. Dozvedel sa, že lietadlo je oneskorené kvôli technickej chybe, ktorú bolo treba opraviť.

Oneskorenie letu sa nakoniec predĺžilo na 4 hodiny. Cestujúci tak namiesto poobedných hodín dorazil do Viedne až večer, čo mu skomplikovalo cestu domov.

Let pána Miroslava bol dlhý menej než 1 500 km, pán Miroslav mal preto nárok na 250 €. Odškodnenie v plnej výške sa nám podarilo získať.

Naša provízia v tomto prípade činí 25 % zo získanej čiastky. Pán Miroslav teda nakoniec získal 188 €, jeho jedinou aktivitou pritom bolo zadanie prípadu a ďalej sa už nemusel o nič starať. Všetko za neho vyriešila naša spoločnosť.

Kedy vzniká nárok na odškodnenie v prípade oneskoreného letu ?

  • Let musí byť oneskorený o viac ako 3 hodiny.
  • Príčina oneskorenia nesmie byť zlé počasie, protest zamestnancov letiska, živelná katastrofa či zlá politická situácia v cieľovej destinácií.
  • Let musí buď začínať v krajine EU alebo ho musí mať na starosti európsky dopravca.