Zastupovanie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Ste zamestnancom či zamestnávateľom a neviete, kto môže v pracovnoprávnych veciach v mene zamestnávateľa konať? Priložené právne stanovisko Vám poskytne vyčerpávajúce odpovede.