Zdravie

Při návštěvě nemocnice se zcela spoléháme na pomoc profesionálních lékařů. I zde se však může stát, že lidský faktor selže a vy kvůli špatnému postupu lékaře utrpíte zdravotní újmu. V takových případech máte podle zákona právo na odškodnění, které vám zdraví sice nevrátí, ale přinese alespoň finanční kompenzaci, která může dle nového občanského zákoníku běžně činit stovky tisíc korun!

Co vše při pochybení lékaře můžete nárokovat?

  • Bolestné a proplacení nákladů spojených s léčením
  • Uhrazení ušlé mzdy, pokud jste v době rekonvalescence nemohli vykonávat svou práci
  • Odškodnění za trvalé následky, pokud jste nenávratně zdravotně poškozeni

Svěřte své nároky do rukou profesionálů, získáme vám maximální možné odškodnění!

Advokáti nejsou odborníci z oblasti medicíny, proto bohužel není v jejich silách zjistit, zda skutečně došlo k pochybení lékaře. K určení oprávněnosti nároku na odškodnění jím slouží právě znalecký posudek.