Zrušené lety či nemožnosť dostať sa na zahraničné letisko. Na čo vzniká nárok?

Na čo vzniká nárok, ak sa na letisko kvôli uzavretým hraniciam a zákazu vycestovania nedostanete? A čo robiť, ak Vám naopak zrušia  let zo zahraničia a vy sa potrebujete dostať späť do vlasti? Dve otázky na ktoré možno práve teraz hľadáte odpoveď.  

Ako má postupovať cestujúci a na čo má nárok ak mal letieť z cudziny, ale kvôli uzatvoreniu hraníc a zákazu vycestovania sa na letisko nedostane?

V prípade, že let nie je zrušený, je ideálnou variantou pokúsiť sa let prerezervovať. Ak spomínané nie je umožnené, nárok bohužiaľ nevzniká na nič a to ani na vrátenie peňazí za letenku.

V prípade, že by bol let zrušený, napríklad kvôli úbytku cestujúcich, potom by mal cestujúci nárok na vrátenie ceny letenky. Nevzniká však už nárok na finančnú kompenzáciu, ktorú stanovuje EÚ, pretože sa jedná o mimoriadnu okolnosť.  

Na čo má cestujúci nárok, pokiaľ mu kvôli coronaviru zrušia let z cudziny? (Cestujúci napríklad uviazne v Dubaji)

Bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o mimoriadnu okolnosť je letecká spoločnosť povinná sa o cestujúceho postarať. V takomto prípade teda zabezpečí hotel a stravu a presmerovanie cestujúceho. Ak sú obmedzené možnosti, dalo by sa uvažovať aj o lete na iné vhodné miesto a ďalšiu prepravu vlakom či autobusom prípadne taxíkom. Nárok na paušálnu kompenzáciu tu nevzniká. Ak by si cestujúci bol nútený nájsť inú dopravu sám, tak má nárok na jej preplatenie.