Zrušení letu nároky

Ak bol váš let zrušený v posledných 14 dňoch, letecká spoločnosť vám musí nielen vrátiť peniaze za letenku, ale aj zabezpečiť finančnú kompenzáciu za zrušenie letu.

Výška náhrady za zrušený let závisí od dĺžky letu

  • 250 € v prípade letu do 1 500 km,
  • 400 € v prípade letu v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska od 1 500 km, alebo letu mimo EÚ v dĺžke 1 500 – 3 500 km,
  • 600 € v prípade letu v dĺžke 3 500 km a viac.

Nárok na odškodnenie za zrušený let vám vo väčšine prípadov patrí aj vtedy, ak využijete náhradný let.