Zrušený let: Kedy vzniká nárok na 250 – 600 €?

Za zrušený let máte pri splnení určitých podmienok nárok na finančnú kompenzáciu. Letecká spoločnosť vám v tomto prípade musí nie len vrátiť cenu letenky alebo ponúknuť alternatívnu variantu letu, ale aj zaplatiť odškodnenie.

Na akú výšku odškodného máte nárok?

Výška finančnej kompenzácie za zrušený let sa odvíja od dĺžky letu, teda vzdialenosti medzi miestom odletu a miestom príletu.

  • 250 EUR v prípade letu do 1 500 km (napr. Bratislava – Rím)
  • 400 EUR let v EU od 1 500 km alebo letu mimo EU v dĺžke 1 500 – 3 500 km (napr. Bratislava – Lisabon)
  • 600 EUR v prípade letu 3 500 km a viac (napr. Bratislava – Bangkok)

Podmienky

Nárok na odškodnenie za zrušený let však nevzniká vždy, ak je let zrušený. Aby vám nárok na finančnú kompenzáciu vznikol, je potrebné aby boli splnené určité podmienky. Let napríklad nesmie byť zrušený príliš skoro, letecká spoločnosť vám nesmie ponúknuť podobnú variantu a k zrušeniu nesmie dôjsť na základe tzv. mimoriadnych okolnosti.

Dva týždne pred odletom

Ak je let zrušený viac než 14 dní pred odletom, bohužiaľ nárok na odškodnenie nevzniká. V situácií ak vám dopravca zruší let napríklad mesiac pred plánovaným odletom, bohužiaľ na finančnú kompenzáciu 250 – 600 € nárok nemáte. Dopravca je však povinný vrátiť vám cenu letenky či ponúknuť iný let, z týchto variant by ste mali mať možnosť výberu.

14 – 7 DNÍ

Ak je let zrušený menej než 14 dní pred odletom, ešte stále nie je vyhrané. Ak vám letecká spoločnosť ponúkne náhradný let v období štrnásť až sedem dní pred odletom, ktorý neodlieta skôr než 2 hodiny pred pôvodným odletom a zároveň nie je v cieľovej destinácií o viac než 4 hodiny neskôr, nárok na peniaze za zrušený let nemáte.

7 – 0 DNÍ

V prípade, že váš let bude zrušený posledných sedem dní pred odletom, ale letecká spoločnosť vám ponúkne iný let najneskôr hodinu pred plánovaným odletom a zároveň prílet do cieľovej destinácie nie je o viac než dve hodiny omeškaný, nárok na finančnú kompenzáciu bohužiaľ zaniká.

Vo všetkých ostatných prípadoch však môžete získať odškodnenie 250 – 600 €.

Mimoriadne okolnosti

Dopravca je zbavený zodpovednosti za zrušený let tiež v prípade, ak dôjde k tzv. mimoriadnym okolnostiam. Za mimoriadnu okolnosť sa klasicky považuje:

  • Nepriaznivé počasie (let je zrušený, pretože je hurikán).
  • Politická nestabilita v krajine (let je zrušený, pretože v zemi začala občianska vojna).
  • Stávka zamestnancov letiska (let je zrušený, pretože z letiska neodlietajú kvôli protestu zamestnancov žiadne lety).

Pozor však na možné výhovorky leteckých spoločností.