Ako sa popasovať s predajom s.r.o.

Pri podnikaní sa človeku po čase môže stať, že sa s touto úlohou nestotožní, prípadne by už rád odišiel do dôchodku a venoval sa rodine, alebo spoločnosť neprofituje tak, ako by si želal. Hľadá najvhodnejšie možné riešenia, ako z tejto situácie vykorčuľovať.

Je celkom samozrejmé, že sa nechcete naťahovať so správcom konkurznej podstaty a všetkými vašimi veriteľmi počas konkurzu. Takisto likvidácia spoločnosti nie je jednoduchou záležitosťou. 

Pokiaľ nie je podnik vo veľkej finančnej kríze a zmena majiteľa spoločnosti by tento problém vyriešila, prichádza do úvahy predaj vašej s.r.o. 

Keďže proces založenia novej spoločnosti môže byť veľmi zdĺhavý a spletitý, množstvu podnikateľov sa nechce čakať. Je pre nich jednoduchšie kúpiť už existujúcu s.r.o., než prejsť si celým procesom zakladania spoločnosti od začiatku, a preto by s predajom takejto obchodnej spoločnosti nemal byť problém.

Zmeniť sídlo, názov a predmet podnikania už bude iba takým malým detailom v porovnaní so všetkými tými papierovačkami a vybavovačkami spojenými so zakladaním. Pre niektorých kupcov môže byť dôležitým kritériom aj fakt, či má spoločnosť vybudovanú ekonomickú históriu.

Niekedy sa totiž spoločnosti zakladajú vyslovene len za účelom ich ďalšieho predaja. Kúpa obchodného podielu kupcu síce vyjde drahšie, zato vy budete mať radosť, keď vám príde smska z banky.

Z právneho hľadiska pôjde o proces prevodu obchodného podielu z aktuálneho spoločníka na ďalšieho. Ak chcete, aby firma po vašom obchode prosperovala, zrejme by ste nemali predať tento obchodný podiel náhodnému človeku z ulice, ale starostlivo vybrať osobu, ktorá má určitú ekonomickú gramotnosť.

Prevod obchodného podielu ako jedna z možností „zbavenia sa zodpovednosti“ za spoločnosť môže byť aj relatívne rýchly a výhodný. Treba si len nechať dobre poradiť